UMBROHUD LAUALE

Õppeprogramm pakub avastamisrõõmu ja kõikide meelte avamist taimede ilule, lõhnale ja maitsele. Püüame ärgitada hindama maitseelamusi ja kasulikkust, mida looduses metsikult kasvavad söödavad taimed pakkuda võivad.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

• Tunneb kodukoha levinumaid söödavaid taimeliike
• Tunneb looduses ära taimed nende väliste tunnuste järgi
• Tunneb kuni kaheksat söödavat umbrohtu ja looduses kasvavat taime
• Oskab kasutada enamlevinud söödavaid taimeliike

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

PK Loodusõpetus: Organismid ja elupaigad. Taimede eluavaldused.

Gümn bioloogia: Inimese toiduvajadused ja tervislik toitumine.

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Meetodid:

paikvaatlused, taimede määramine ja korjamine, taimede degusteerimine, analüüs.

Juhis õpetajale:

Õpikeskkonna eripära: Looduskeskuse territoorium.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programm sobib ka liikumispuudega õpilastele.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad

Hind:

170€

Lisainfo:

Aeg: mai lõpp, juuni

Rühma suurus: maksimaalselt kuni 24 õpilast + 2 õpetajat. Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Hind: 170.00 eurot/ 1 rühm

 

 

Läbiviimise koht:

RMK Kauksi Looduskeskus

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Viimati uuendatud:

19.02.2021