Karstialal jõe ületamine
Anne Teigamägi

Õppekäik Saaremaa karstialadele. Külastatakse Kalja, Küdema ja Lepakõrve kurisuid Põhja-Saaremaal. Õppekäigu raames saadakse uusi teadmisi settekivimitest üldiselt, lubjakivist, karsti tekkest, kurisude ehitusest ja Litoriinamere rannikuvallide tähtsuset Saaremaa karstialade tekkel. Õppekäigu raames toimub jõe ületamine, mistõttu on hädavajalik, et osalejatel oleks kummikud ja mitte madalad.

Отношение к учебной программе:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Результат учебы:

Õpilane teab kuidas tekivad looduses erinevad karstialad ja on näinud lihtsaid karstialasid Eestis.

Междисциплинарная интеграция:

9. klassi geograafia ainekava: pinnavormid, karstialad

9. kl keemia ainekava: lubjakivi omadused

Методы:

jutustus, matkad karstialadel, vaatlus, töölehe täitmine, loominguline ülesanne: jõe ületamine kuiva jalaga

Руководство для учителя:

Kummikud on kohustuslikud.

Целевая группа:

7-9 kl III kooliaste

Ключевые слова:

Продолжительность:

3 tundi

Размер группы:

25

Время проведения:

Kevad
Sügis

Цена:

120€

Место проведения:

Põhja-Saaremaa karstialadel

Место исполнения:

58.43171274013, 22.215560792645

Исполнитель программы:

Merike Kuldsaar, Anne Teigamägi

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

Õppekäik Saaremaa karstialadele. Külastatakse Kalja, Küdema ja Lepakõrve kurisusid Põhja-Saaremaal. Õppekäigu raames saadakse uusi teadmisi settekivimite, lubjakivi, karsti tekke, kurisude ehituse ja Litoriinamere rannikuvallide tähtsuse kohta Saaremaa karstialadel. Õppekäigu raames toimub jõe ületamine, mistõttu on hädavajalik, et osalejatel oleks kummikud ja mitte madalad. Õppekäigu raames toimuvad matkad karstialadel, vaatlus, kõige lõpus täidetakse tööleht. 

Последнее обновление:

21.04.2020