Õppeprogrammid

Õppeprogramm Kalja, Küdema ja Lepakõrve karstialadel Põhja-Saaremaal. Programmi raames saadakse uusi teadmisi lubjakivist, tema lahustumisest vees, karsti tekkest ja Litoriinamere rannikuvallide tähtsusest Saaremaa karstialade tekkel.