Karstialal jõe ületamine
Anne Teigamägi

Õppekäik Saaremaa karstialadele. Külastatakse Kalja, Küdema ja Lepakõrve kurisuid Põhja-Saaremaal. Õppekäigu raames saadakse uusi teadmisi settekivimitest üldiselt, lubjakivist, karsti tekkest, kurisude ehitusest ja Litoriinamere rannikuvallide tähtsuset Saaremaa karstialade tekkel. Õppekäigu raames toimub jõe ületamine, mistõttu on hädavajalik, et osalejatel oleks kummikud ja mitte madalad.

Relation to curriculum:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Study result:

Õpilane teab kuidas tekivad looduses erinevad karstialad ja on näinud lihtsaid karstialasid Eestis.

Interdisciplinary integration:

9. klassi geograafia ainekava: pinnavormid, karstialad

9. kl keemia ainekava: lubjakivi omadused

Methods:

jutustus, matkad karstialadel, vaatlus, töölehe täitmine, loominguline ülesanne: jõe ületamine kuiva jalaga

Guidance for teacher:

Kummikud on kohustuslikud.

Target group:

7-9 kl III kooliaste

Keywords:

Duration:

3 tundi

Group size:

25

Occurence time:

Kevad
Sügis

Price:

120€

Place of performance:

Põhja-Saaremaa karstialadel

Location of execution:

58.43171274013, 22.215560792645

Program performer:

Merike Kuldsaar, Anne Teigamägi

Language:

Eesti keel

Last saved:

21.04.2020

Long description:

Õppekäik Saaremaa karstialadele. Külastatakse Kalja, Küdema ja Lepakõrve kurisusid Põhja-Saaremaal. Õppekäigu raames saadakse uusi teadmisi settekivimite, lubjakivi, karsti tekke, kurisude ehituse ja Litoriinamere rannikuvallide tähtsuse kohta Saaremaa karstialadel. Õppekäigu raames toimub jõe ületamine, mistõttu on hädavajalik, et osalejatel oleks kummikud ja mitte madalad. Õppekäigu raames toimuvad matkad karstialadel, vaatlus, kõige lõpus täidetakse tööleht.