Seened kasvavad nii maapinnal kui ka puudel
Anne Teigamägi

Seeneprogramm koosneb kahest osast: õppekäik seenemetsas, kus otsitakse seeni, tutvutakse nende tunnustega, määratakse olulisemaid liike ning õpitakse tundma nende tähtsamaid omadusi; seenenäituse koostamisest, mille käigus liigitatakse seened perekondade ja/või liikide kaupa, sildistatakse nime ja tähtsamate omadusetega ja kujundatakse näitus.

Отношение к учебной программе:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Результат учебы:

I kooliaste: Tunneb tähtsamaid söögiseeni ja mürgiseeni. Oskab eristada olulisi seene osi ehituse põhjal.
II kooliaste. Tunneb tähtsamaid söögiseeni ja mürgiseeni. Oskab eristada olulisi seene osi ehituse põhjal. Teab seente ja puude vahelist seost ja oskab tuua näiteid seentest, mis kasvavad kuuse-, männi- ja kasemetsas.
III kooliaste: Tunneb tähtsamaid söögiseeni ja mürgiseeni. Teab seente ja samblike vahelist seost. Oskab eristada olulisi seene osi ehituse põhjal. Teab kuidas koostada seenenäitusi ja milline info peaks kindlasti näitusel seente juures kirjas olema.

Междисциплинарная интеграция:

Toetab I ja II kooliastme loodusõpetuse õppekava (organismid ja elupaigad, elu mitmekesisus, mets elukeskkonnana) ja III kooliastme bioloogia õppekava (seente tunnused ja eluprotsessid).

3. klass Seente mitmekesisus (seente osad, liigid, mürkseened, söögiseened)

6. klass Mets elukeskkonnana

8. klass Seente tunnused ja eluprotsessid: välisehitus, tunnused, paljunemine.

 

Методы:

Õppekäik, vestlus, vaatlus, seente määramine, seente liigitamine, näitusealuste ettevalmistus sambla ja samblikega, näituse ülespanek

Keskuse poolt on kogumiskastid 2-3 õpilase kohta, põhiliste tuntumate seente nimesildid ja näitusealused.

Руководство для учителя:

Õpilastel võiks olla jalas kummikud, seljas vihmakindlad rõivad ja soovijatel kaasas korv. Kuna seeni korjates võivad lapsed kaotada ruumitaju, siis on metsas oluline jälgida, et keegi ära ei eksiks ja kõik õnnelikult koju tagasi jõuaks!

Õpilane võib ise kaasa võtta oma seenekorvi, kuhu seeni koguda.

 

Целевая группа:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Ключевые слова:

Продолжительность:

5 tundi

Размер группы:

25

Время проведения:

Sügis

Цена:

150€

Доп. информация:

Ratastooliga liikumine on metsas väga keeruline.

Место проведения:

Näiteks Üru mets või mõni koolilähedane mets.

Место исполнения:

58.2608247, 22.48984

Исполнитель программы:

bioloog Sirje Azarov

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

Õppeprogramm toimub kas juhendaja poolt soovitatud metsas või koolile teadaolevas heas seenemetsas.

Metsaretk:

20 min Sissejuhatus seenemetsas. Tutvustatakse lühidalt seente ehitus ja elutsüklit, seeneniidistikku ja seene viljakeha. Selgitatakse milline erinevus on seente kogumisel koju omaks tarbeks ja seenenäituseks. Jagatakse 2-3 õpilase peale kogumiskastid, mis kõigepealt täidetakse ilusa sambla ja samblikega, mida hiljem kasutatakse seenenäituse koostamisel.

60 min seente kogumine: Juhendaja selgituste abil otsitakse erinevaid seeneliike ja  tutvutakse nende olulisemate välistunnustega. Vaadeldakse lähemalt seene ehitust. Eriti suurt rõhku pannakse mürgiste ja söögiseente eristamise peale. Külastatakse erinevaid looduskooslusi, et seenesaak oleks liigiliselt mitmekülgne. Igal osalejal on võimalus seeni koguda, et pärast retke ühiselt seenenäitus koolis üles seada ja koguda paemaid söögiseeni enda tarbeks, et kodus maitsev toit valmistada.

20 min: vajadusel söögipaus (kui lapsed on tulnud kaugemalt).

20 min Kokkuvõte: vaatame üle kogutud seened, täpsustame liike ja nende kasutamisvõimalusi.

Tagasisõit kooli.

Koolis toimub seenenäituse koostamine. Algklassilastele näituse ise koostamise võimalust ei paku. Alates põhikooli õpilastest toimub koos lastega seente sorteerimine liikide kaupa, näitusealuste kujundamine sambla, samblike, pohlalehtede vms, seentele nimesiltide lisamine koos söödavuse hinnanguga; söödav, söödav kupatatult, mürgine, mittesöödav. Vastavalt seente liigilisele mitmekesisusele ja hulgale kulub aega 2-4 tundi.

Koht: koolilähedane mets või vabalt valitud mitmekesine metsaala ( näit. Üru mets või Kihelkonna maalinn).

Enne metsaretke võib tutvuda ka Saaremaa Ühisgümnaasiumi loodusõpetajate seenekäigu filmiga, kus seeneprogrammi juhendaja Sirje Azarov õpetab õpetajatele seeni https://www.youtube.com/watch?v=kCFXsJzGFOM

Последнее обновление:

24.05.2021