Seened kasvavad nii maapinnal kui ka puudel
Anne Teigamägi

Seeneprogramm koosneb kahest osast: õppekäik seenemetsas, kus otsitakse, tutvutakse ja määratakse seeni ning õpitakse tundma nende tähtsamaid omadusi; seenenäituse koostamisest, mille käigus liigitatakse seened perekondade kaupa ja koostatakse näitus.

Отношение к учебной программе:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Результат учебы:

Tunneb tähtsamaid söögiseeni ja mürgiseeni, oskab eristada olulisi seene osi ehituse põhjal, teab kuidas koostada seenenäitusi ja milline info peaks kindlasti näitusel seente juures kirjas olema.

Междисциплинарная интеграция:

Toetab I ja II kooliastme loodusõpetuse õppekava (organismid ja elupaigad, elu mitmekesisus, mets elukeskkonnana) ja III kooliastme bioloogia õppekava (seente tunnused ja eluprotsessid).

Методы:

õppekäik, vestlus, vaatlus, seente määramine, seente liigitamine, näitusealuste ettevalmistus sambla ja samblikega, näituse ülespanek

Руководство для учителя:

Õpilastel võiks olla jalas kummikud, seljas vihmakindlad rõivad ja soovijatel kaasas korv.

Целевая группа:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Ключевые слова:

Продолжительность:

5 tundi

Размер группы:

25

Время проведения:

Sügis

Цена:

150€

Место проведения:

Näiteks Üru mets või mõni koolilähedane mets.

Место исполнения:

58.2608247, 22.48984

Исполнитель программы:

Sirje Azarov

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

Metsaretke käigus saab ülevaate seeneriigi mitmekesisusest ja seente kasvukohtadest. Õpitakse tundma erinevaid seeneliike, eristama olulisemate välistunnuste alusel tähtsamaid liike. Vaadeldakse lähemalt seene ehitust. Igal osalejal võimalus seeni korjata, et pärast retke ühiselt seenenäitus koolis üles seada või kodus söögiseentest maitsev toit valmistada 

Koht: koolilähedane mets või vabalt valitud mitmekesine metsaala ( näit. Üru mets)

Enne metsaretke võib tutvuda ka Saaremaa Ühisgümnaasiumi loodusõpetajate seenekäigu filmiga, kus seeneprogrammi juhendaja Sirje Azarov õpetab õpetajatele seeni https://www.youtube.com/watch?v=kCFXsJzGFOM

Последнее обновление:

20.04.2020