Seened kasvavad nii maapinnal kui ka puudel
Anne Teigamägi

Seeneprogramm koosneb kahest osast: õppekäik seenemetsas, kus otsitakse, tutvutakse ja määratakse seeni ning õpitakse tundma nende tähtsamaid omadusi; seenenäituse koostamisest, mille käigus liigitatakse seened perekondade kaupa ja koostatakse näitus.

Relation to curriculum:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Study result:

Tunneb tähtsamaid söögiseeni ja mürgiseeni, oskab eristada olulisi seene osi ehituse põhjal, teab kuidas koostada seenenäitusi ja milline info peaks kindlasti näitusel seente juures kirjas olema.

Interdisciplinary integration:

Toetab I ja II kooliastme loodusõpetuse õppekava (organismid ja elupaigad, elu mitmekesisus, mets elukeskkonnana) ja III kooliastme bioloogia õppekava (seente tunnused ja eluprotsessid).

Methods:

õppekäik, vestlus, vaatlus, seente määramine, seente liigitamine, näitusealuste ettevalmistus sambla ja samblikega, näituse ülespanek

Guidance for teacher:

Õpilastel võiks olla jalas kummikud, seljas vihmakindlad rõivad ja soovijatel kaasas korv.

Target group:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Keywords:

Duration:

5 tundi

Group size:

25

Occurence time:

Sügis

Price:

150€

Place of performance:

Näiteks Üru mets või mõni koolilähedane mets.

Location of execution:

58.2608247, 22.48984

Program performer:

Sirje Azarov

Language:

Eesti keel

Last saved:

20.04.2020

Long description:

Metsaretke käigus saab ülevaate seeneriigi mitmekesisusest ja seente kasvukohtadest. Õpitakse tundma erinevaid seeneliike, eristama olulisemate välistunnuste alusel tähtsamaid liike. Vaadeldakse lähemalt seene ehitust. Igal osalejal võimalus seeni korjata, et pärast retke ühiselt seenenäitus koolis üles seada või kodus söögiseentest maitsev toit valmistada 

Koht: koolilähedane mets või vabalt valitud mitmekesine metsaala ( näit. Üru mets)

Enne metsaretke võib tutvuda ka Saaremaa Ühisgümnaasiumi loodusõpetajate seenekäigu filmiga, kus seeneprogrammi juhendaja Sirje Azarov õpetab õpetajatele seeni https://www.youtube.com/watch?v=kCFXsJzGFOM