mi
Pernova Hariduskeskus

Programmi käigus õpitakse tundma mikroskoopi, kuidas ja mida sellega vaadata saab. Annab ülevaate mikroskoobi ehitusest ja tööpõhimõtetest ning õpilasele mikroskoobi kasutamise oskuse. Praktikumis töötab  iga õpilane oma mikroskoopiga.

Programmi läbivad teemad:

 • tutvutakse mikroskoobi töövõtete ja ohutusega;
 • tutvutakse raku osade ja nende ülesannetega;
 • preparaadi valmistamine;
 • vaadeldakse ja uuritakse erinevaid rakke mikroskoobiga (eeltuumsed, päristuumsed, võrdlus, suurused);
 • arutelu rakkude tähtsusest.

Отношение к учебной программе:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Результат учебы:

kinnistab teadmisi rakkudest ja nende erinevustest;
tunneb ja oskab kasutada mikroskoopi erinevate rakkude uurimisel ja vaatlemisel;
valmistab iseseisvalt juuksekarvapreparaadi, uurib ja võrdleb erinevaid rakke mikroskoobiga ja kirjeldab nende erinevusi;
teab rakkude mitmekesisust ja oskab hinnata nende tähtsust.

Междисциплинарная интеграция:

Seos õppekava üldosaga: arendada õpilastes rühmatöö käigus suhtluspädevust ja omandada õpipädevust.

Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: elu mitmekesisus Maal - erinevate rakkude vaatlemine ja võrdlemine, uurimine.

Ainetevaheline lõiming:

Matemaatika - liigitab objekte ja nähtusi ning analüüsib ja kirjeldab neid mitme tunnuse järgi.

Sotsiaalained - oskab hinnata mitmekesisust ja õpib arvestama teistega ning väljendama oma mõtteid.

Programm lähtub teaduslikust maailmavaatest. Programmides käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda. 

Методы:

Meetodid: vestlus, arutelu, vaatlus, võrdelmine, mikroskopeerimine.

Vahendid: mikroskoop, prepareerimisvahendid, püsipreparaadid, esitlus.

 

Руководство для учителя:

Kaasasolevate täiskasvanute roll on õpilaste innustamine aktiivselt tegevustes osalema ja läbiviidava suhtes positiivse huvi ülesnäitamine vajadusel muude kokku lepitud ülesannete täitmine.

NB! Kaasa vahetusjalanõud

Õppeprogrammi toimumise järel kogume tagasisidet õpetajatelt vahetult ning kohapeal, lähtuvalt kiirele küsimustikule tahvelarvutis, mille vastused kogume oma andmebaasidesse, et vajadusel sisse viia parendused.

Целевая группа:

4-6 klass II kooliaste

Продолжительность:

2 x 45 minutit

Размер группы:

24

Время проведения:

Kevad
Sügis
Talv

Цена:

140€

Доп. информация:

Grupi suurus 12- 24 õpilast 

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  3x45 min 140€, kuni 24-le  2x45 min 140€ ja  3x45 min 210€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Keskusel olemas parkla (ka bussid).

Место проведения:

klassiruum, Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Место исполнения:

58.375443925788, 24.5311939

Исполнитель программы:

Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Kadri Kilusk(Bioloogia MSc) ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

Sissejuhatus (20 min) (iga õpilane saab mikroskoobi praktikumi läbimiseks):

 • mikroskoobi osadega tutvumine ja ohtus praktikumi läbimisel;
 • töövõtete harjutamine – vaatleme värvilist paberit (kiud).

Teemaarendus (60 min):

 • sibula raku, putukate kehaosade vaatlemine;
 • juuksekarvast preparaadi valmistamine ja vaatlemine;
 • eeltuumsete ja päristuumsete rakkude võrdlus suuruse järgi, praktikumi toetab esitlus.

Kokkuvõte (10 min):

 • vestlus ja arutelu - rakkude arv, toitumine ja tähtsus tervislikus eluviisis;
 • küsimus ja vastamine - mida uut teada sain.

Последнее обновление:

01.03.2021