mi
Pernova Hariduskeskus

Õpitakse tundma mikroskoopi, kuidas ja mida sellega vaadata saab. Õppeprogramm annab ülevaate mikroskoobi ehitusest ja tööpõhimõtetest ning õpilasele mikroskoobi kasutamise oskuse.

  • praktikumis igal õpilasel on oma mikroskoop;
  • tutvutakse mikroskoobi töövõtete ja ohutusega;
  • tutvutakse raku osade ja nende ülesannetega;
  • vaadeldakse ja uuritakse erinevaid rakke mikroskoobiga.

Relation to curriculum:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Study result:

kinnistab teadmisi rakkudest ja nende erinevustest;
tunneb ja oskab kasutada mikroskoopi erinevate rakkude uurimisel ja vaatlemisel;
valmistab iseseisvalt juuksekarvapreparaadi, uurib ja võrdleb erinevaid rakke mikroskoobiga ja kirjeldab nende erinevusi;
teab rakkude mitmekesisust ja oskab hinnata nende tähtsust.

Interdisciplinary integration:

Seos õppekava üldosaga: arendada õpilastes rühmatöö käigus suhtluspädevust ja omandada õpipädevust.

Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: elu mitmekesisus Maal - erinevate rakkude vaatlemine ja võrdlemine, uurimine.

Ainetevaheline lõiming:

Matemaatika - liigitab objekte ja nähtusi ning analüüsib ja kirjeldab neid mitme tunnuse järgi.

Sotsiaalained - oskab hinnata mitmekesisust ja õpib arvestama teistega ning väljendama oma mõtteid.

Programm lähtub teaduslikust maailmavaatest. Programmides käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda. 

Methods:

Meetodid: vestlus, arutelu, vaatlus, võrdelmine, mikroskopeerimine.

Vahendid: mikroskoop, prepareerimisvahendid, püsipreparaadid, esitlus.

 

Guidance for teacher:

Kaasasolevate täiskasvanute roll on õpilaste innustamine aktiivselt tegevustes osalema ja läbiviidava suhtes positiivse huvi ülesnäitamine vajadusel muude kokku lepitud ülesannete täitmine.

NB! Kaasa vahetusjalanõud

Target group:

4-6 klass II kooliaste

Duration:

2 x 45 minutit

Group size:

24

Occurence time:

Kevad
Sügis
Talv

Price:

140€

Additional info:

Grupi suurus 12- 24 õpilast 

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  3x45 min 140€, kuni 24-le  2x45 min 140€ ja  3x45 min 210€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Place of performance:

klassiruum, Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Location of execution:

58.375443925788, 24.5311939

Program performer:

Kadri Kilusk (Bioloogia MSc) ja/või Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Language:

Eesti keel

Last saved:

23.02.2021

Long description:

Sissejuhatus(20 min) (iga õpilane saab mikroskoobi praktikumi läbimiseks):

  • mikroskoobi osadega tutvumine;
  • töövõtete harjutamine – vaatleme värvilist paberit (kiud).

Teema arendus (60 min):

  • sibula raku, putukate kehaosade vaatlemine;
  • juuksekarvast preparaadi valmistamine ja vaatlemine;
  • eeltuumsete ja päristuumsete rakkude võrdlus suuruse järgi , praktikumi toetab esitlus.

Kokkuvõte (10 min):

  • vestlus ja arutelu, mida uut teada sain  - rakkude arv, toitumine ja tähtsus tervislikus eluviisis.