placeholder

Õppeprogramm toetab koolis õpitud teoreetilisi oskusi praktiliste katsetega  ning aitab seostada neid igapäevaeluga.

Teemad: soojusülekande vormid (soojusjuhtivus, konvektsioon, soojuskiirgus) soojushulk, kalorimeeter, termos aineosakeste kiiruse ja temperatuuri seos, temperatuuri mõõtmine aine agregaatoleku muutmine (sulamine ja tahkumine; sulamissoojus, aurumine ja kondenseerumine, keemissoojus) elektriline vastastikmõju (elektri laeng, elementaarlaeng, elektroskoop, elektriväli, juht, isolaator) elektrivool (elektrivool metallis, el.vool vedelikes, el.vool gaasides, el.voolu toimed, voolutugevuse mõõtmine ampermeetriga) vooluring ja selle koostamine Ohmi seadus (elektritakistus, reostaat) jada- ja rööpühenduse koostamine ja uurimine elektrivoolu töö ja võimsus (erinevate elektritarbijate voolu töö ja võimsuse mõõtmine) elektriohutus magnetism (püsivmagnetid, magnetnõel, magnetväli, elektromagnet, kompass) aine ehitus (molekulide vahelised tõmbe- ja tõukejõud, nende avaldumine) aatom (elektronide liikumise jälgimine, prooton, neutron, aatomituum) valguse teke (Bohri aatom, valguse kiirgumine ja neeldumine) tuumareaktsioonid (tuuma jõud, radioaktiivne lagunemine, energia vabanemine tuumareaktsioonis) looduskaitse astronoomilised uurimismeetodid (galaktiga, täht, päikeseteleskoop, teleskoop) päikesesüsteem (planeet, kaaslane, komeet, meteoor, aastaaegade vaheldumine, Kuu faaside teke).

Отношение к учебной программе:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Руководство для учителя:

Mitmeid katseid saavad õpilased ise läbi viia ja on tagatud ohutus.
Kuna õpperuumid asuvad erinevatel korrustel on tagatud ka siin ohutus treppidel liikumisel.

Целевая группа:

7-9 kl III kooliaste

Ключевые слова:

Продолжительность:

4 tundi

Размер группы:

30

Время проведения:

Aastaringselt

Цена:

120€

Доп. информация:

Õppeprogramm kestab 4 õppetundi (4x45min) lisaks 20 min, einepaus.

Место проведения:

Tähetorn Orion, õppeprogramm toimub siseruumides

Место исполнения:

58.537982079766, 25.587115287781

Исполнитель программы:

Oskar Noorkõiv, Anelle Noorkõiv

Язык:

Eesti keel

Последнее обновление:

09.06.2020