placeholder

Õppeprogramm toetab koolis õpitud teoreetilisi oskusi praktiliste katsetega  ning aitab seostada neid igapäevaeluga.

Teemad: soojusülekande vormid (soojusjuhtivus, konvektsioon, soojuskiirgus) soojushulk, kalorimeeter, termos aineosakeste kiiruse ja temperatuuri seos, temperatuuri mõõtmine aine agregaatoleku muutmine (sulamine ja tahkumine; sulamissoojus, aurumine ja kondenseerumine, keemissoojus) elektriline vastastikmõju (elektri laeng, elementaarlaeng, elektroskoop, elektriväli, juht, isolaator) elektrivool (elektrivool metallis, el.vool vedelikes, el.vool gaasides, el.voolu toimed, voolutugevuse mõõtmine ampermeetriga) vooluring ja selle koostamine Ohmi seadus (elektritakistus, reostaat) jada- ja rööpühenduse koostamine ja uurimine elektrivoolu töö ja võimsus (erinevate elektritarbijate voolu töö ja võimsuse mõõtmine) elektriohutus magnetism (püsivmagnetid, magnetnõel, magnetväli, elektromagnet, kompass) aine ehitus (molekulide vahelised tõmbe- ja tõukejõud, nende avaldumine) aatom (elektronide liikumise jälgimine, prooton, neutron, aatomituum) valguse teke (Bohri aatom, valguse kiirgumine ja neeldumine) tuumareaktsioonid (tuuma jõud, radioaktiivne lagunemine, energia vabanemine tuumareaktsioonis) looduskaitse astronoomilised uurimismeetodid (galaktiga, täht, päikeseteleskoop, teleskoop) päikesesüsteem (planeet, kaaslane, komeet, meteoor, aastaaegade vaheldumine, Kuu faaside teke).

Relation to curriculum:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Guidance for teacher:

Mitmeid katseid saavad õpilased ise läbi viia ja on tagatud ohutus.
Kuna õpperuumid asuvad erinevatel korrustel on tagatud ka siin ohutus treppidel liikumisel.

Target group:

7-9 kl III kooliaste

Duration:

4 tundi

Group size:

30

Occurence time:

Aastaringselt

Price:

120€

Additional info:

Õppeprogramm kestab 4 õppetundi (4x45min) lisaks 20 min, einepaus.

Place of performance:

Tähetorn Orion, õppeprogramm toimub siseruumides

Location of execution:

58.537982079766, 25.587115287781

Program performer:

Oskar Noorkõiv, Anelle Noorkõiv

Language:

Eesti keel

Last saved:

09.06.2020