Õppematerjalid

UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti (The Baltic Sea Project) kodanikuteaduse programmi „Rannikuvaatlused“ õppematerjal - juhend õpetajale, määramislehed ja pildikaardid.

Õppeprogrammid

Õppeprogramm Saaremaa pankadel Põhja- või Ida-Saaremaal. Tutvumine vähemalt kahe panga pinnavormide, kivististe ja rannikuelustikuga. Saadakse uusi teadmisi Saaremaa maapõuest, mereäärsest elustikust ja pankadel olevatest militaarrajatistest.