Õppematerjalid

Läänemere liikide määramiskomplekt koosneb tavalisemate Eesti rannikuvees esinevate vetikate, õistaimede ja selgrootute pildikaartidest ning määramislehtedest.

Õppeprogrammid

Õppeprogramm Saaremaa põhjaranniku pankadel. Tutvumine Suuriku, Abula ja Ninase panga pinnavormidega, pankranniku taimestiku, merekarpide ja kivististega. Saadakse uusi teadmisi Saaremaa maapõuest  ja mereelustikust.