Ninase pank
Liisi Vuntus

Õppeprogramm Saaremaa põhjaranniku pankadel. Tutvumine Suuriku, Abula ja Ninase panga pinnavormidega, pankranniku taimestiku, merekarpide ja kivististega. Saadakse uusi teadmisi Saaremaa maapõuest  ja mereelustikust.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalsed oskused
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

6. klassi õpilane teab tähtsamaid vetikaid ja rannikutaimi, tunneb mõnda kivistist ja teab merekarpide tähtsust looduses.
9. klassi õpilane tunneb kõiki rannikul uhutud vetikaid, teab nende tähtsust looduses ja kasutamist; teab miks rannikul liiva sees kasvab palju just paksulehelisi taimi ja teab, millised neist on söödavad; tunneb erinevaid kivistisi; eristab kõiki Saaremaa rannikul esinevaid merekarpe ja teab merekarpide tähtsust looduses ning nende kasutamist.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Sobib 6.-9. klassile.

Toetab 6. klassi loodusõpetuse õppekava teemat "Läänemeri elukeskkonnana",

8. klassi bioloogia õppekava teemat "Vetikad" ja "Selgrootute loomade tunnused ja tähtsus looduses",

9. klassi geograafia õppekava "Eesti pinnamood" ja "Läänemere eriilmelised rannikud".

Meetodid:

Matk, vestlus, vaatlus, kivististe uurimine ja otsimine, erinevate merekarpide otsimine ja määramine, vetikate ja rannikutaimede vaatlus, uurimine ja maitsmine.

Vahendid: kivististe näidised, õppematerjalid kivististe, vetikate ja limuste määramiseks

Juhis õpetajale:

Mitmed lõigud liigutakse jalgsi, head jalanõud, soojapidav riietus ja lõunasöök on hädavajalikud.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

100€

Lisainfo:

Koos sõiduajaga kestab õppeprogramm kuni 5 tundi. Tihtipeale sõltub ka mereäärne tegevus ilmast. Liiga tormise ja vihmase ilmaga ei ole rannikul kuhugi varjuda ja päev võib lühemaks jääda.

Läbiviimise koht:

Saaremaa põhjaranniku pangad: Suuriku, Abula, Ninase

Läbiviimise asukoht:

58.506197228916, 22.003321968507

Maakond:

Saaremaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Anne Teigamägi, keskkonnakaitse 5. tase

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus Suuriku pangal: õppeprogrammi tutvustus, Saaremaa pangad, Suuriku pank viimasel sajandil - Undva raketibaas, mootorpurjekas Lydia Koidula laevahukk ja selles jäljed rannikul, Siluri lubjakivi tutvustus, iseloomulikumad kivistised Suuriku pangal.

Õppeülesanne neljastes gruppides: kivististe näidiste ja piltide alusel leida vähemalt 4 Silurile iseloomulikku kivistist.

Iseloomulikumad rannikutaimed merikapsas, merihumur, liiv-merisinep. Erinevad vetikate liigid ja nende tähtsus looduses. Erinevad merekarbid ja nende tähtsus looduses.

Individuaalne ülesanne: leida kõik 4 rannikul esinevat merekarpi: liiva-uurikkarp, balti lamekarp, südakarp ja söödav rannakarp. 

Edasi külastatakse Veere rannikut ja tehakse kindlaks, kas sealne kaldajärsak on pank või ole.

Edasi suundume kas Abula pankrannikule ja/või Ninase pangale. Mõlemas on võimalik teha lõunasöögipaus.

Abulas saab uudistada mere poolt ära lihvitud stromatopooridest nö "pealuurannikut", Ninasel on võimalik külastada vaatetorni vanas rannakaitsepatareis ja uurida panga all sellele pangale iseloomulikke ahelkoralle.

Viimati uuendatud:

21.05.2022