rannikuvaatluste määramiskomplekt
Tartu loodusmaja

UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti (The Baltic Sea Project) kodanikuteaduse programmi „Rannikuvaatlused“ õppematerjal - juhend õpetajale, määramislehed ja pildikaardid.

Juhendmaterjalist leiab: sissejuhatus harrastusteadusesse ja programmi tutvustus, praktilised tööjuhendid, asukoht ja koordinaatide määramine, veeohutus. Ilm, temperatuur ja soolsus ning nende mõõtmine, vee-elustiku korjamine ja määramine, andmete sisestamine, prügi korjamine, mikroprügi leidmise juhend. Õpetaja abi - õppesisu ja taustainfo erinevatele õppeastmetele.

Lisaks Läänemere liikide määramiskomplekt, miskoosneb tavalisemate Eesti rannikuvees esinevate vetikate, õistaimede ja selgrootute pildikaartidest ning määramislehtedest. Määramislehtedel on iga liigi eristamiseks toodud kergesti tuvastatavad liigiomased tunnused.

Komplektis sisaldub:

 • A3 suuruses määramislehed (väljaprintimiseks ja lamineerimiseks)
 • A6 suuruses pildikaardid liikidega (väljaprintimiseks ja lamineerimiseks)
 • Õpetaja juhendmaterjal

Väljaandja: Tartu loodusmaja, 2022

Koostajad: Karin Keert, Maria Ivanova, Helen Orav-Kotta

  Lisainfo:

  Läänemere Projekti harrastusteaduste programmide lisainfo: https://bsp.tartuloodusmaja.ee/kodanikuteaduse-programmid/

  Keel:

  Eesti keel

  Sihtgrupp:

  1-3 klass I kooliaste
  4-6 klass II kooliaste
  7-9 kl III kooliaste
  Gümnaasium

  Otsekontakt:

  Materjali autor:

  Läänemere Projekt

  Formaat:

  Määraja

  Seotud failid:

  Autor:
  Läänemere Projekt
  BSP_rannikuvaatlused_juhendmaterjal.pdf(10.17 MB)
  Autor:
  Läänemere Projekt
  BSP_rannikuvaatlused_määrajad_A3.pdf(4.45 MB)
  Autor:
  Läänemere Projekt
  BSP_rannikuvaatlused_toolehed.pdf(7.62 MB)

  Viimati uuendatud:

  13.01.2023