Õppeprogrammid

Programmi käigus harjutame maastikul orienteerumist kompassi ja kaardi abil. Õpilased liiguvad orienteerumisrajal, kus tuleb läbida 10 kontrollpunkti. Valmistame lihtsa päikesekella ja tutvume selle kasutamisega. Räägime pinnamoest ja pinnavormist ooside  näitel.

Programmi  jooksul  viiakse läbi praktiline õpperetk “Orienteerumine maastikul”.

Programmi  jooksul  viiakse läbi praktiline õpperetk “Orienteerumine maastikul”.

Saame vastused küsimustele, kuidas toimus pinnavormide ja reljeefi kujunemine Ida-Virumaal peale viimast jääaega ja kuidas mõjutab reljeef ning pinnase koostis erinevate koosluste tekkimist.