Õppeprogrammid

Õppeprogrammi jooksul tutvutakse jalutuskäigu jooksul putukate elukeskkondadega, suuremate putukagruppide ning nende tunnustega, arutletakse putukate tähtsuse üle ök

Programm räägib putukate tähtsusest looduses. Lähemalt teeme tutvust mesilastega ja nende eluviisidega, kommetega ning elukorraldusega. Tutvutakse mesilaste poolt toodetud erinevate saadustega ja saadakse teada, mida tähendab mõiste ökosüsteemi teenus.

Programm tutvustab mänguliselt mesilaste roll tolmeldajatena, mesilaspere liikmeid ja nende tööjaotust. Räägime, mida saab teha, et mesilastel oleks rikkalikum korjebaas.

Õppeprogramm keskendub putukate uurimisele ja tutvumisele nende rolliga ökosüsteemides ning koosnb kahest osast: teooria ja praktikum. Praktikumis viiakse läbi kas individuaalselt või paaritööna.