Tipu mesilased
Tipu Looduskool

Mesitarus elab suviti umbes 50 000 mesilast. Neist enamik on töömesilased. Igal perel on üks ema. Suviti elab tarus ka paarsada isasmesilast, keda kutsutakse leskedeks. Töölismesilane täidab elu jooksul eri rolle. Ta võib olla koristaja, amm, ehitaja, laotöötaja, korjemesilane, valvur. 

Programm tutvustab mänguliselt mesilaste roll tolmeldajatena, mesilaspere liikmeid ja nende tööjaotust. Räägime, mida saab teha, et mesilastel oleks rikkalikum korjebaas.

Meisterdame, sööme meesaia ja võimalusel tutvustame vaatlustaru mesilastega.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Õpilane
- kirjeldab mesilassülemi elukorraldust, mesilaste tööjaotust ja tolmeldajate ökoloogilist tähtsust;
-oskab välja pakkuda võimalusi mesilaste elukeskkonna parandamiseks ja mesilaste arvukuse suurendamiseks;
- Hoolib elusolenditest ja nende vajadustest;
- On veetnud aktiivset ja hariva päeva looduses.


Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

I kooliaste: 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng

Ainetevaheline lõiming: loodusõpetus, matemaatika, eesti keel, kunst, kehaline kasvatus

Meetodid:

mängud, meisterdamised, lood, rollimäng, maitsmine

Juhis õpetajale:

Asjad, mis tuleks enne programmile tulekut üle vaadata:

  1. Selga ja jalga aastaajale ja ilmastikule vastavad ning looduses liikumiseks sobilikud riided ja jalanõud. Jalga sooja voodriga või paksu sokiga saapad/kummikud. Programm toimub õues ja aprilli lõpus võib maa veel olla suht märg.
  2. Toidu-ja joogipoolis pikniku jaoks kaasa!

Sõltuvalt aastaajast ja olukorrast mesilasperes saab minna ka vaadata mesilasi vaatlustarus. Lastele on selleks olemas kaitseriietus. Palume teavitada ette, kui mõnel lapsel esineb allergia putukahammustuste või ka meesaaduste vastu.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

150€

Maakond:

Viljandimaa

Keskus:

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Päevakava:

1. Sissejuhtatus ja tutvumisring 10 min

2. Mesilaste roll tolmeldajatena ja tolmeldamise mäng 40 min

3. Mesilaspere liikmed ja mesilaste tööjaotus, väike rollimäng 40 min

Lõunapaus

4. Mesilastaruga tutvumine (sõltuvalt olukorrast tarus võib vaadata mesilasi vaatlustarus või vaatame tühja mesilastaru) 20 min

5. Kuidas saame mesilasi aidata? Meisterdamine 30 min

6. Meesaia söömine 10 min

7. Teiste looduskooli loomadega tutvumine (kitsed, küülikud, kanad, pardid)

Viimati uuendatud:

10.03.2022