Juhis õpetajale:

Järvemuuseumis sees viibimiseks võtta kaasa vahetusjalanõud. Tiigi ja järve ääres loomade püüdmiseks peaks lastel jalas olema kummikud ning seljas ilmastikukindel riietus. Kaasa võtta ka oma toidukott – lõunapaus võiks toimuda peale väljast tulekut ehk enne binokulaaritööd.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

25

Läbiviimise koht:

Programmi esimene pool viiakse läbi väljas, Järvemuuseumi lähedal asuva tiigi ja Võrtsjärve kaldal. Binokulaaritöö toimub Järvemuuseumi õppeklassis.

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Järvemuuseumi spetsialist

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Lühikirjeldus: Õppeprogrammi käigus saadakse ülevaade meie veekogudes elavatest suurselgrootutest ja väiksematest selgroogsetest. Tehakse selgeks, kes on suurselgrootud. Õpilased püüavad tiigi ääres ise pisiloomi ning koos juhendajaga määratakse neid. Õpitakse tundma ka karpe ja tigusid. Pärast vaadeldakse püütud loomi ka binokulaari all. Seos riikliku õppekavaga: 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad. Veeloomade erinevus maismaaorganismidest. 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu. Loomade mitmekesisus. Programm toetab õpilaste väärtus-, õpi-, suhtlus- ja sotsiaalse pädevuse arendamist. Õpieesmärk: Õpilane tunneb huvi looduse vastu; mõistab, et inimene on osa loodusest ning väljendab hoolivust ja lugupidamist kõigi elusolendite vastu. Õpitulemus: Õpilased teavad, kes on veeselgrootud, miks nad tähtsad on ning oskavad nimetada erinevaid liike. Oskavad vahet teha tigudel ja karpidel.   Programmi sisu: 1. Veeselgrootute ja püügimetoodiga tutvustus (0,5 tundi) – minnakse koos töövahenditega tiigi äärde. Räägitakse, kes on veeselgrootud ning miks nad tähtsad on ja vaadatakse fotodelt, milliseid loomi tiigist püüdma hakatakse. Juhendaja näitab ette, kuidas töövahendeid kasutada ning annab juhised veeohutuseks. 2. Loomade püük ja määramine (45 minutit) – õpilased jaotatakse väiksematesse rühmadesse ning igale rühmale jagatakse töövahendid. Seejärel saavad õpilased püüda tiigist loomi (vajadusel koos juhendaja abiga). Üheskoos vaadatakse, mis liike õnnestus kinni püüda ning õpitakse neid tundma. Peale püüki võetakse osad püütud loomad purgiga kaasa, et neid hiljem binokulaari all vaadata, ülejäänud lastakse tagasi tiiki. Töövahendid puhastatakse. 3. Teod ja karbid (0,5 tundi) – jalutatakse tiigi äärest Võrtsjärve äärde ja uuritakse järve ääres leiduvate limuste kodasid ja karpe. Õpitakse vahet tegema tigudel ja karpidel ning õpitakse mõndasid liike ära tundma. 4. Pisiloomad ja kalad (0,5 tundi) – peale tigude õppimist mängitakse mängu „pisiloomad ja kalad“, et kinnistada päeva jooksul õpitut. Lapsed jagatakse kahte rühma – pisiloomad ja kalad. Kummalgi rühmal on platsil oma väljakupool ja selle taga „kodu“. Juhendaja loeb ette väiteid veeselgrootute kohta. Kui väide on õige, üritavad kalad püüda kinni pisiloomi. Kui väide on vale, üritavad pisiloomad kinni püüda kalasid. Kes püütakse kinni, peab vahetama poolt. 5. Binokulaaritöö (45 minutit) – töö toimub Järvemuuseumi õppeklassis. Õpitakse kasutama binokulaari ning vaadeldakse püütud loomi binokulari all. Juhendaja näitab mõningaid liike ka binokulaarist projektoriga seinale.
Maksumus: Tasuline

Viimati uuendatud:

20.03.2020