Töötuba "Ökoloogiline elustiil ja mahetoidu märgistus"
M.Janssen

Õppeprogramm sobib 8.- 9. klassi õpilastele, gümnaasiumi õpilastele ja täiskasvanutele.
 
Programm viiakse läbi vene keeles, peamised mõisted ja terminid käsitletakse ka eesti keeles. 

 Praktilise töötoa käigus tutvutakse toiduainete tervise- ja keskkonnamõjuga ning analüüsitakse toiduainete koostist ohtlikke lisandite poolt, selgitatakse välja, kuidas keskkonnateadlik tarbija saab vältida ohtlikuid e-lisaaineid ja teha mõtestatud valikuid. Osalejad otsivad pakenditelt ja tunnevad ära Eestis enamlevinud mahemärgiseid. Mahetoidu ja tavatoidu erinevustega tutvumine ja mahemärgiste äratundmise praktiline kogemus aitavad mõista oma tarbijavaliku ja keskkonna-ning terviseseisundi seoseid. 

Õpipädevused:

digipädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

õpilane:
oskab:
-leida pakendil info toidu lisandite kohta
- otsida toodelt ja ära tunda enamlevinud mahemärgiseid
- seostada oma igapäevase tarbijavalikuid toidutööstuse keskkonna mõju
vähendamisega
- töötada rühmas
teab:
- kahjulikke e-ainete nimed eesti ja vene keeles ja nende negatiivne mõju
tervisele
- kuidas teha mõtestatud valikuid
- mahepõllumajanduse põhimõtteid ja sellega seotud eestikeelset sõnavara
hindab: Oma tervist ja keskkonna ja tunneb vajadust oma tarbimise
harjumustega inimtegevuse negatiivset mõju vähendada.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Läbivad teemad: 2. Keskkond ja jätkusuutlik areng 5. Teabekeskkond 7.Tervis ja ohutus III kooliaste 2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse; 2.3.4.14. Euroopa ja Eesti põllumajandus ning toiduainetööstus. gümnaasium Bioloogia: Ökoloogia; Keskkonakaitse. Geograafia : 2.2.4.3 Põllumajandus ja keskkonnaprobleemid

Meetodid:

Veebirakendus, võrdlemine, rühmatöö, diskussioon Töötoa osalejad jagatakse gruppideks (5-7 liiget) Praktilise grupitöö käigus ühe toiduaine näitel tutvutakse selle olelusringi ja keskkonnamõjuga ning analüüsitakse toiduainete koostist. Osalejad õpivad toodetelt leida ja äratunda enamlevinuid mahemärgiseid

Juhis õpetajale:

Õpetaja täidab pärast programmi läbiviimist programmi osalejate nimekirja vormi ning tagasisidelehe

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Lisainfo:

 *hinnale lisandub materjalide transpordikulu, kui programm viiakse läbi väljaspool Sillamäed

Läbiviimise koht:

klassiruumis Sillamäel või Sillamäe Viru raamatukogu ruumides; kokkuleppel ka koolis väljaspool Sillamäed

Läbiviimise asukoht:

59.392384158515, 27.788495502115

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

info@roek.ee
+ 372 392 4356; +372 5568 1747

Programmi läbiviija:

Marina Janssen - marina@roek.ee , tel. 55 681747

Keel:

Vene keel

Seotud failid:

Programmi ""Ökoloogiline elustiil ja mahetoidu märgistus" lühikirjeldus
Author:
M. Janssen
3-Mahetoidu-maergistus_Tab-2020.pdf(106.81 KB)

Programmi ""Ökoloogiline elustiil ja mahetoidu märgistus" lühikirjeldus

Pikk kirjeldus:

Klass jagatakse rühmadesse (ca 5 liiget).

Praktilise töötoa käigus ühe toiduaine näitel tutvutakse selle olelusringi tervise-ja keskkonnamõjuga ning analüüsitakse toiduainete koostist.

Õpilased uurivad tundlikele inimestele kahjulikke e-lisaainetega toidukaubade pakendid ( kartulikrõpsud, maiustused) .

Rühmad esitavad oma rühmatöö tulemusi.

Selgitakse, kuidas keskkonnateadlik tarbija saab vältida ohtlikuid e-lisaaineid ja teha mõtestatud valikuid

Osalejad õpivad toodelt otsida ja ära tunda enamlevinud mahemärgiseid, uurivad, kust saab osta öko- ja mahetooteid.

Mahetoidu ja tavatoidu erinevustega tutvumine ja mahemärgiste äratundmise praktiline kogemus aitavad mõista oma tarbijavaliku ja keskkonna-ning terviseseisundi seoseid.

Õppeprogramm on väljatöötatud Eva-Liisa Orula, Tartu Ülikooli loodusmuuseum, õppeprogrammi “Öko- ja mahemärgised alusel.

Viimati uuendatud:

17.03.2021