placeholder

Praktilise töötoa käigus selgitakse konkreetse tootegrupi – kosmeetikatoodete näitel:

  • -kuidas reklaam püüab mõjutada tarbija valikut
  • -kuidas teha keskkonnasõbralikumaid ostuvalikuid

Programmi käigus tutvutakse toote olelusringiga ja tema keskkonnamõjuga.

Osalejad valmistavad ise näokreemi looduslikest komponentidest ja õpivad toodetelt otsima ja ära tundma enamlevinud ökomärgiseid.

Õpitulemused:

õpilane
oskab:
-leida pakendilt infot kosmeetikatoote koostise kohta
- otsida tootelt ja ära tundma enamlevinud ökomärgiseid
- seostada oma igapäevase tarbijavalikuid tööstuse keskkonna mõju
vähendamisega
- töötada rühmas
teab:
- kuidas teha mõtestatud ja keskkonnasäästavaid valikuid
- peamisi ökokauba tunnuseid
hindab: Oma tervist ja keskkonda ning soovib oma tarbimise
harjumustega inimtegevuse negatiivset mõju keskkonnale vähendada.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Läbivad teemad : Keskkond ja jätkusuutlik areng; Teabekeskkond; Tervis ja ohutus.

Bioloogia: Ökoloogia, Keskkonnakaitse Geograafia : 2.2.4.1.Rahvastik ja majandus

Meetodid:

diskussioon, arutelu, võrdlemine, rühmatöö, näökreemi valmistamine Töötoa osalejad jagatakse rühmadeks (5-7 liiget) Praktilise grupitöö käigus kosmeetikatoodete näitel tutvutakse toote tervise- ja keskkonnamõjuga. Osalejad õpivad ise valmistada näokreemi looduslikest komponentidest.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

190€

Lisainfo:

 *hinnale lisandub materjalide transpordikulu, kui programm viiakse läbi väljaspool Sillamäed

Läbiviimise koht:

kooliruumides Sillamäel või Sillamäe Keskraamatukogu saalis ; kokkuleppel - koolis väljaspool Sillamäed

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

info@roek.ee
+ 372 392 4356; +372 5568 1747

Programmi läbiviija:

Marina Janssen - marina@roek.ee , tel. 55 681747

Keel:

Vene keel

Seotud failid:

Programmi kirjeldus
Author:
MTÜ Rakendusökoloogia Keskus
2-Programm_kreem_poolpikk-KKH-080218.pdf(77.03 KB)

Töötuba "Keskkonnasõbralikud kaubad isevalmistatud näokreemi näitel"

Описание программы
Author:
MTÜ Rakendusökoloogia Keskus
2-Kreem_RU_kirjeldus-KKH.pdf(68.64 KB)

Мастерская Пример экопродукта: крем для лица - своими руками

Viimati uuendatud:

10.06.2020