Töötuba  "Keskkonnasõbralikud tooted  ise valmistatud päevakreemi näitel"
M.Janssen

Õppeprogramm sobib 8.- 9. klassi õpilastele, gümnaasiumi õpilastele ja täiskasvanutele.

Programm viiakse läbi vene keeles, peamised mõisted ja terminid käsitletakse ka eesti keeles.

Praktilise töötoa käigus selgitakse konkreetse tootegrupi – kosmeetikatoodete näitel:

  • -kuidas reklaam püüab mõjutada tarbija valikut
  • -kuidas teha keskkonnasõbralikumaid ostuvalikuid

Programmi käigus tutvutakse toote olelusringiga ja tema keskkonnamõjuga.

Osalejad valmistavad ise näokreemi looduslikest komponentidest ja õpivad toodetelt otsima ja ära tundma enamlevinud ökomärgiseid.

Õpipädevused:

digipädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

õpilane
oskab:
-leida pakendilt infot kosmeetikatoote koostise kohta
- otsida tootelt ja ära tundma enamlevinud ökomärgiseid
- seostada oma igapäevase tarbijavalikuid tööstuse keskkonna mõju
vähendamisega
- töötada rühmas
teab:
- kuidas teha mõtestatud ja keskkonnasäästavaid valikuid
- peamisi ökokauba tunnuseid
hindab: Oma tervist ja keskkonda ning soovib oma tarbimise
harjumustega inimtegevuse negatiivset mõju keskkonnale vähendada.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Läbivad teemad : Keskkond ja jätkusuutlik areng; Teabekeskkond; Tervis ja ohutus.

Bioloogia: Ökoloogia, Keskkonnakaitse Geograafia : 2.2.4.1.Rahvastik ja majandus

Meetodid:

diskussioon, arutelu, võrdlemine, rühmatöö, näökreemi valmistamine. 

 

Juhis õpetajale:

Õpetaja täidab pärast programmi läbiviimist programmi osalejate nimekirja vormi ning tagasisidelehe

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

190€

Lisainfo:

 *hinnale lisandub materjalide transpordikulu, kui programm viiakse läbi väljaspool Sillamäed

Läbiviimise koht:

kooliruumides Sillamäel või Sillamäe Viru raamatukogu saalis ; kokkuleppel - koolis väljaspool Sillamäed

Läbiviimise asukoht:

59.392384158515, 27.788522324205

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

info@roek.ee
+ 372 392 4356; +372 5568 1747

Programmi läbiviija:

Marina Janssen - marina@roek.ee , tel. 55 681747

Keel:

Vene keel

Seotud failid:

Programm "Keskkonnasõbralikud tooted ise valmistatud päevakreemi näitel"
Author:
MTÜ Rakendusökoloogia Keskus
2-Programm_isevalmistatud-kreem.pdf(79.84 KB)

Programm "Keskkonnasõbralikud tooted  ise valmistatud päevakreemi näitel" lühikirjeldus

Pikk kirjeldus:

Klass jagatakse rühmadesse (ca 5 liiget).

Praktilise töötoa käigus selgitakse konkreetse tootegrupi - kosmeetikatoodete näitel:

-kuidas reklaam püüab mõjutada tarbija valikut

-kuidas teha keskkonnasõbralikumaid ostuvalikuid

Programmi käigus tutvutakse kosmeetikatoote olelusringiga ja tema keskkonnamõjuga, analüüsitakse ja võreldakse tavalise ning ökomärgisega toote koostist.

Rühmad esitavad oma toodete koostise analüüsitöö tulemusi.

Osalejad valmistavad ise näokreemi looduslikest komponentidest ja võrdlevad ise valmistatud kreemi ning tavalise näokreemi olelusringi etapid.

Programmi osalejad õpivad toodelt otsida ja ära tunda enamlevinud ökomärgiseid.

Kokkuvõteks toimub arutelu: Mis kreem on kõige keskkonnasõbralikum? Kust saab osta ökotooteid? Milliseid ökomärgisega tooteid Eesti kaubandusest leiab?

Iga rühm esitab 1 lausega, kuidas me saame oma ökoloogilist jalajalge läbi tarbimiseharjumuste muutmise vähendada.

Tagasiside programi lõpus: "Minu jaoks oli kõige huvitavam täna…"

Viimati uuendatud:

17.03.2021