placeholder

Praktilise töötoa käigus selgitakse konkreetse tootegrupi – kosmeetikatoodete näitel:

  • -kuidas reklaam püüab mõjutada tarbija valikut
  • -kuidas teha keskkonnasõbralikumaid ostuvalikuid

Programmi käigus tutvutakse toote olelusringiga ja tema keskkonnamõjuga.

Osalejad valmistavad ise näokreemi looduslikest komponentidest ja õpivad toodetelt otsima ja ära tundma enamlevinud ökomärgiseid.

Study result:

õpilane
oskab:
-leida pakendilt infot kosmeetikatoote koostise kohta
- otsida tootelt ja ära tundma enamlevinud ökomärgiseid
- seostada oma igapäevase tarbijavalikuid tööstuse keskkonna mõju
vähendamisega
- töötada rühmas
teab:
- kuidas teha mõtestatud ja keskkonnasäästavaid valikuid
- peamisi ökokauba tunnuseid
hindab: Oma tervist ja keskkonda ning soovib oma tarbimise
harjumustega inimtegevuse negatiivset mõju keskkonnale vähendada.

Interdisciplinary integration:

Läbivad teemad : Keskkond ja jätkusuutlik areng; Teabekeskkond; Tervis ja ohutus.

Bioloogia: Ökoloogia, Keskkonnakaitse Geograafia : 2.2.4.1.Rahvastik ja majandus

Methods:

diskussioon, arutelu, võrdlemine, rühmatöö, näökreemi valmistamine Töötoa osalejad jagatakse rühmadeks (5-7 liiget) Praktilise grupitöö käigus kosmeetikatoodete näitel tutvutakse toote tervise- ja keskkonnamõjuga. Osalejad õpivad ise valmistada näokreemi looduslikest komponentidest.

Target group:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Duration:

1,5 tundi

Group size:

25

Occurence time:

Aastaringselt

Price:

190€

Additional info:

 *hinnale lisandub materjalide transpordikulu, kui programm viiakse läbi väljaspool Sillamäed

Place of performance:

kooliruumides Sillamäel või Sillamäe Keskraamatukogu saalis ; kokkuleppel - koolis väljaspool Sillamäed

Program performer:

Marina Janssen - marina@roek.ee , tel. 55 681747

Language:

Vene keel

Last saved:

10.06.2020