Talveprogramm Tipu Looduskoolis
Tipu Looduskool

Programmi eesmärk on õpetada lastele mänguliselt looduse jälgimist, õppida tundma meil elavaid loomi ja puid ning seoseid loomade ja taimede vahel.

Programmi kava:

  1. Sissejuhatus ja tutvumine 
  2. Soojendusmäng
  3. Metsaretk koos lõbusate tähelepanu, jälgimist ja looduses käitumist õpetavate ülesannete ja mängudega. Teemad mida käsitleme on loomade elutegevus, jäljed, liikumine, toitumine, toiduahel. Kes teeb taliuinakut, kes magab talveund, kes tegutseb?
  4. Toidupaus
  5. Lõpuring

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane
- on veetnud aktiivset ja harivat päeva looduses;
- märkab loomade tegevusjälgi ja oskab neid eristada;
- on saanud uusi teadmisi;
- mõistab inimese ja keskkonna seoseid, suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning elab ja tegutseb loodust ja keskkonda säästes.

-

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

2.1.6.12. Mets elukeskkonnana 5) koostab metsakooslust iseloomustavaid toiduahelaid ja toiduvõrgustikke; 4) metsloomade tegutsemisjälgede uurimine. 2.1.6.15. Elukeskkond Eestis 4) kirjeldab inimese mõju looduskeskkonnale ja selgitab, kuidas võivad muutused keskkonnas põhjustada elustiku muutusi; 5) koostab õpitud kooslustevahelisi toimivaid toiduahelaid ja toiduvõrgustikke;

Meetodid:

grupitöö, vaatlused, mängud, matk    

Juhis õpetajale:

Programmi lõpus teeme lõket ja pakume teed. Kui võtate vorstid kaasa, siis saate neid lõkkel küpsetada.

Riietuda tuleb ilmastikule vastavalt, oleme terve programmi vältel õues.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Talv

Hind:

120€

Läbiviimise koht:

Tipu Looduskoolis

Läbiviimise asukoht:

58.358557234998, 25.087451934814

Maakond:

Viljandimaa

Keskus:

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Tipu Looduskool

Keel:

Eesti keel

Viimati uuendatud:

11.01.2021