Meri
Eleri Inno

Oleme mereriik ja seetõttu on meid meelitamas avarad merevaated. Kääruline rannajoon ja vahelduvad maastikud pakuvad igal teekäänakul midagi omapärast. Õppereisi vältel jalutame kõrgel Rannamõisa pangal, kus avaneb vaade Kakumäe poolsaarele ja Tallinnale. Silma hakkab, kuivõrd erineb taimestik panga peal ja panga all. Loopealsetel näeme toredaid kadastikke. Suurupi poolsaarel on säilinud osa Peeter Suure merekindluse rajatisi. Türisalus on pangal kõrgust juba 30 meetrit ning omajagu põnevust lisab rohelusse peituv astmeline joastik. Keila-Joa liigirikas park pakub toreda jalutuskäigu linnulaulu, rippsildade ja joamühinaga, siin võib ka mõnusa pikniku pidada. Valgusküllased männikud juhatavad meid merre ulatuvale Lohusalu poolsaarele, Laulasmaa ootab meid liivaranna ja rannaroosidega. Lausa trepiastmeid mööda on mere poole tõttamas kitsuke Treppoja.

Õpipädevused:

enesekohased oskused
enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
mänguoskused
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

• õpilane mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma ning väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi, märkab nähtusi ja muutusi looduses
• oskab iseloomustada Läänemerd ja riimveekogu elustiku eripära
• oskab kirjeldada põhjavee kujunemist ja liikumist
• iseloomustab vett kui elukeskkonda
• teab mõisteid- poolsaar, pankrannik, riimvesi, valgala, loopealne, juga
• selgitab Läänemere reostumise põhjusi ja kaitsmise võimalusi
• teab, mis on Põhja-Eesti klint
• tunneb erinevaid kooslusi panga peal ja pangametsas
• oskab väärtustada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Sobib loodusõpetuse ainekavaga ja põhikooli riikliku õppekavaga (lisa 4 ja 13).

Programmis on arvestatud II ja III kooliastme ning gümnaasiumi õpipädevustega ning kujundakse õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist.

Meetodid:

vaatlus, vestlus, avastusõpe, loodushäälte kuulamine, arutelu.

Juhis õpetajale:

Soovitav eelnevalt tutvustada õpilastele programmi ja asukohta. Retke jooksul abistab retkejuhti korra hoidmisel. Peale retke toimumist soovitav koolis korrata nähtut/kuuldut ning jätkata teema läbimist. Riietus vastavalt ilmale, jahedamal ajal riietuda kihiliselt, lagedamatel aladel võib olla tuuline. Alati on hea kotti panna ka lisa sokipaar, juhuks kui jalad märjaks peaks saama. Kaasa võiks võtta võileivad ja joogid.

Soovitame õpetajal anda programmile kirjalik tagasiside e-kirja teel või

https://keskkonnaharidus.ee/et/oppeprogrammid/tallinna-lahirandades

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

5 tundi

Grupi suurus:

30

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Kestus: programm 5 tundi, lisandub bussisõidu aeg (koos bussisõiduga Tallinnast 7 tundi)
Sihtrühm: programmi saab kohandada vastavalt kooliastmele 
Lisainfo: riietus vastavalt ilmale, kaasa võiks võtta võileivad ja joogid. 
Grupi suurus: maksimaalne grupi suurus 30
Hind: 150 eurot grupp (lisandub bussisõit)

Läbiviimise koht:

Looduses, Tallinna lähistel

Maakond:

Harjumaa

Keskus:

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

MTÜ Loodusring

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus  15 minutit: programmi tutvustus ja mida eriti tähele panna, ohutustehnika liikumisel.

Retkel käsitleme teemasid vastavalt grupi vanusele ning nende eelnevatele teadmistele. Retkel teeme 30 min söögipausi, me ei jäta midagi kaasavõetust loodusesse.

Teemad: Keskkond ja jätkusuutlik areng, kooslused, klint, Läänemeri, läänemere elustik, loodus- ja keskkonnakaitse, maastikud, vesi, taimed, linnud, kalad.

Õpperetke vältel  käsitleme teemasid Rannamõisa pangal, kus avaneb vaade Kakumäe poolsaarele ja Tallinnale. Taimestiku erinevused panga peal ja panga all, loopealsetel. Suurupi poolsaarel on säilinud osa Peeter Suure merekindluse rajatisi. Türisalu pank ning astmeline joastik. Keila-Joa liigirikas pargis võib ka mõnusa pikniku pidada. Valgusküllased männikud juhatavad meid merre ulatuvale Lohusalu poolsaarele, Laulasmaa ootab meid liivaranna ja rannaroosidega. Lausa trepiastmeid mööda on mere poole tõttamas kitsuke Treppoja.

Retke lõpul kordame 15 min jooksul olulised märksõnad, mida programmi jooksul käsitlesime.Vastatakse tekkinud küsimustele ja päritakse, mis õpilastele eriti meeldis?

Viimati uuendatud:

30.12.2021