Pernova
Pernova Hariduskeskus

Tutvumine loodusmaja talveaia ja õueala taimede elukeskkondadega, erinevuste leidmine ja võrdlemine. Seemne külvamine mulda ja taime kasvamise jälgimine edasiste juhiste põhjal.

NB! Soovituslik 3.kl

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Teab ja selgitab taime elutsüklit; kasvatab ise seemnest taime ning oskab näite põhjal kirjeldada taime erinevaid kasvufaase; teab, et taimed vajavad erinevaid kasvukeskkondi ning neil on erinevad kohastumused.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab õpilases tekitada ning suurendada loodushuvi praktiliste tegevuste kaudu. Toetab õpi-, suhtlus-, väärtus- ja sotsiaalse pädevuse kujunemist. Oskus teha kokkuvõtteid-järeldusi esitatud näidete puhul.

Seos ainekavaga: loodusõpetus – aastaajad; organismid ja elupaigad; organismide rühmad ja kooselu, eesti keel.

Meetodid:

Vestlus, suhtlemine, arutelu, õppemäng, jutustamine pildimaterjali põhjal, vaatlus ja taimede uurimine.

Vahendid: taimed, seemned, vaatlusleht, õppefilm, fotomaterjal, sõnamäng.
 

Juhis õpetajale:

Õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; 10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast (mõned programmid kuni 26-le õpilasele). 

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  3x45 min 140€, kuni 24-le  2x45 min 140€ ja  3x45 min 210€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Läbiviimise koht:

õppeklass/ talveaed, loodusmaja õueala

Läbiviimise asukoht:

58.382938, 24.5154119

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Evelin Nigula ja/või Taivi Künnap (keelekümblusõpe võimalus)

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi käik: programm koosneb arutelu/ vestlus ja praktikum.

  1. Sissejuhatus teemasse – õppefilm „Seemnest kasvab taim“. Arutelu - erinevuste leidmine taimede kasvamises (fotomaterjal ja taimed);
  2. Ringkäik Pernova talveaias - taimedega tutvumine ja erinevate kasvukeskkondade võrdlemine. Sõnamäng „Taime elutsükkel“.
  3. Praktikum – seemne külvamine mulda ja edasine hooldamine/ kasvatamine. Kaasa antakse taime kasvamise vaatlusleht ja taime kasvatamise juhend.
  4. Kokkuvõte – arutelu „Mida uut sain teada“ ja selgitused, mis saab seemne külvamisest edasi.

 

Viimati uuendatud:

22.12.2020