Juhis õpetajale:

Riietuda vastavalt ilmale.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
Lasteaed

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

16

Läbiviimise koht:

Peipsi kaldal õues ja püsinäitusel "Peipsi järve elu tuba" Mustvee külje all Kasepääl

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

eeva.vadi@gmail.com
õppeprogrammide infot saab küsida, kas Eeva tel: 52 13881 või Katrin tel: 56955985

Programmi läbiviija:

Peipsi CTC juhendajad (Eeva Kirsipuu-Vadi, Katrin Saart jt)

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi eesmärk on suunata märkama ja mõistma järve elustiku mitmekesisust, inimeste keskkonnahoidliku käitumise tähtsust ning pakkuda järve ääres ja näitusel viibimisest huvi tekitavaid elamusi. Programmiga arendatakse märkamis- ja eneseväljendusoskusi, õpitakse tundma Peipsi järve, seal elavaid kalu (programmis kuni 7 liiki), saadakse binokli kasutamise kogemus. Õppeprogrammi I osa toimub õues, II osa näituseruumis - püsinäitus "Peipsi järve elu tuba" Mustvee külje all Kasepääl. Vahendid õues: binoklid, liivanäidised, kalakaardid (säga, peipsi tint, haug, latikas, ahven, rääbis, luts), jõhvikapurk, turbasamblanäidis, (ematigude, rändkarpide kojad juhuks, kui rannas on neid vähe) Vahendid toas (lisaks näitusele): tööalused, värvipliiatsid, harilikud pliiatsid, paberid ja tööleht (kala toitumise labürint), pabernooled, numbrikaardid I Tegevused õues (45 minutit) 1. Päeva tegevuskava ja käitumisreeglite selgitamine 2. Sissejuhatus Peipsi järve, aktiivtegevus (teeme Peipsi järve kuju) 3. Jalutuskäik randa, kuulamisülesanne, vaatlus (kas näeme järve vastaskallast), binokli kasutamine, vaatlusülesanne. 4. Uuritakse, mida leidub rannas (nt karpide, tigude kojad, taimed, taimejäänused, kivikesed). Otsimisülesanne. Leitud asjad vaadataks ringis üle, jäävad leidjate kätte hoiule. Vestlus Peipsi järve kallastest, millised need on? Juhendaja räägib erinevatest kallastest, näitab väikseid ämbreid erineva liivaga. Liivamäng. Ühiselt vaadatakse, milline liiv oli Peipsi äärest, milline mujalt. Vestlus, milline veel on Peipsi kallas. Otsitakse üles peidetud jõhvikapurk ja maitstakse jõhvikaid. 5. Iga osaleja võtab kaela riputatava kalakaardi, vaadatakse, mis kala on pildil. Kalade-tormimäng. II Tegevused näituseruumis (45 minutit) 1. Näituseruumiga tutvumine, ühiselt Peipsi maketi vaatamine 2. Sissejuhatus Peipsi kaladest. 3. Oma (õues saadud) kalaliigiga tutvumine: a. osaleja otsib üles oma kala b. joonistab endast ühe pildi, kirjutab juurde kala nime c. lehe teisel pool on tööleht – labürint, keda kalaliik sööb; osaleja otsib üles, keda ta sööb (märge, kas röövkala või lepiskala, kas looduskaitse all) 4. Kokkuvõte kaladest. 5. Tegevuspesade tutvustamine, osalejad jagunevad tegevuspesadesse; vahetavad pesasid
Maksumus: Tasuline.

Viimati uuendatud:

20.03.2020