Pernova
Pernova Hariduskeskus

Mänguline ja praktiline programm eelkoolile. Läbi mänguliste tegevuste selgitatakse, kuidas ja miks kasvab seemnest taim. Iga laps paneb kasvama seemnest taime ja jälgib selle eluringi, mille läbi saab kogemuse taime eluringist.

Õppetöö viiakse läbi selleks kohandatud õppeklassis (istutusruum), tegevuste näitlikustamiseks kasutatakse õppefilmi ja  pildimaterjali. 

 

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Eesmärk: mõistab, et taimedel on elutsükkel, mis sisaldab idanemist; juurte, varte, lehtede ja õie kasvamist ning taimed lõpuks surevad; mõistab, et taimede elutsükkel erineb loomade elutsüklist; kasvatab ise seemnest taime, mille läbi teab ja mõistab taimede kasvuetappe.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

 Seos õppekava üldosaga: aitab kujundada sotsiaalseid oskuseid, mänguoskuseid, tunnetus- ja õpioskuseid.

Seos ainevaldkondadega: mina ja keskkond – looduskeskkond ja tehiskeskkond. Suunatakse last ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema igapäevatoimingute kaudu, võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda erinevate meelte ning aistingute abil: vaadeldes, nuusutades, kompides, maitstes, kuulates. Keel ja kõne – suhtlemine, jutustamine ja kuulamine. Lapsele luuakse kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning tal on vaja ja ta saab ise kõnelda; laps õpib rääkima reaalsetes suhtlussituatsioonides, tegutsedes koos täiskasvanuga. Matemaatika –  loendamine, arvud, võrdlemine.

Meetodid:

Vestlus, suhtlemine; jutustamine pildimaterjali põhjal; küsimuste esitamine ja neile vastamine, praktilinetöö, vaatlus.

Vahendid: kasvuhoones  taimede ettekasvatamiseks sisustad õppeklass, seemned, muld, vaatlusleht, õppefilm, õppemäng „Taime eluring“. 

Juhis õpetajale:

Õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid. 10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist osa võtma ja jälgivad, et nad käituvad headele tavadele vastavalt.

NB! Igal lapsel peab olema kaasa plastikus läbipaistev 0,5 l kaanega karp ja vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

Lasteaed

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast (mõned programmid kuni 26-le õpilasele). 

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  3x45 min 140€, kuni 24-le  2x45 min 140€ ja  3x45 min 210€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Läbiviimise koht:

talveaed/ kasvuhoone, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.3829767, 24.5152519

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Evelin Nigula ja Taivi Künnap (keelekümblus õppe võimalus)

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi käik

  1. Sissejuhatus: laste jagamine õpperühmadesse (6-8), igal rühmal täiskasvanud juhendaja (ka lasteaiaõpetajad). Teema selgitus läbi lühifilmi vaatamise ja arutelu (20 min).
  2. Teema arendus: õppetöö kolmes väikses grupis, et õpetaja jõuaks iga lapseni. Vaatlus ja erinevuste leidmine taimede kasvamises (fotomaterjal ja taimed). Mäng „Taime eluring“ Oa- ja tilliseemne mulda külvamine ja edasine hooldamine/ kasvatamine. Kaasa antakse taime kasvamise vaatlusleht ja taime kasvatamise juhend (50 min).
  3. Kokkuvõte: Istutusruumi koristamine, arutelu “Mida uut teada sain“. Õpetajatele trükitud juhend „Seemnest taime kasvatamine“ ja edasine töökäik (20 min).

Viimati uuendatud:

21.12.2020