Juhis õpetajale:

Matka algus- ja lõpp-punktiks on Mustjärve matkaraja alguspunkt (Vallapalu-Rannaküla teel, umbes 1,5 km kaugusel Järvemuuseumist). Matka lõpus võiks buss õpilasi oodata, et siis bussiga Järvemuuseumisse sõita, muidu tuleb jalgsi veel Järvemuuseumisse kõndida (1,5 km). Matkal käimiseks riietuda vastavalt ilmaoludele, soovitatav on jalga panna kummikud (siis saab ka õõtsikul jalutada). Kaasa võtta vahetusjalanõud ja oma toidukott.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

25

Läbiviimise koht:

Esimene pool programmist toimub väljas, jalutatakse metsas ning rabajärve õõtsikul. Binokulaaritöö ja samblaraamatute valmistamine toimub Järvemuuseumi õppeklassis.

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Järvemuuseumi spetsialist

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Metsas
Author:
metsar
20170427_102349.jpg(2.83 MB)
Samblaraamat
Author:
metsar
20170427_113128.jpg(1.99 MB)
anu_lapsed_metsas
Author:
metsar
anu_lapsed_metsas-e1583931135640.jpg(4.15 MB)

Pikk kirjeldus:

Lühikirjeldus: Õppeprogrammi käigus saadakse ülevaade tavalisematest taime- ja samblaliikidest palu- ja rabametsades. Räägitakse sammalde arengust, nende iseloomulikest tunnustest ning erinevustest kõrgematest taimedest ja samblikest. Matka käigus korjatakse ja õpitakse ära tundma 8-9 samblaliiki. Lisaks räägitakse soode ja rabade arengust ja tähtsusest, turbasambla tähtsusest ja kasutusvõimalustest. Kaasa kogutud taimedest teeb iga õpilane hiljem muuseumis oma samblaraamatu. Seos riikliku õppekavaga: 2.2.4.5. Taimede tunnused ja eluprotsessid. Sammaltaimede välisehituse põhijooned. Taimede osa looduses ja inimtegevuses. Eri taimerühmadele iseloomuliku paljunemise, kasvukoha ja leviku võrdlus. 2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse. Inimmõju populatsioonidele ja ökosüsteemidele. Bioloogilise mitmekesisuse tähtsus. Õpieesmärk: Õpilane tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu, suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse, väärtustades bioloogilist mitmekesisust, jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ning säästva arengu põhimõtteid. Õpitulemus: Õpilased tunnevad palu- ja rabametsades kasvavaid samblaliike, teavad sammalde välisehitust ja tunnuseid ning erinevusi võrreldes kõrgemate taimedega. Oskavad nimetada sammalde tähtsust ning kasutusviise.   Programmi sisu: 1. Mustjärve matk (1,5-2 tundi) – matkatakse läbi palu- ja rabametsa Mustjärve rabajärve äärde ja tagasi (matka pikkus kokku ca 2 km). Kui aega on rohkem, on võimalik matkata ka ümber järve (matka pikkus kokku ca 3,5 km). Tee peal räägitakse palu- ja rabametsadele iseloomulikest taime- ja samblaliikidest. Samuti räägitakse sammalde arengust, nende tunnustest ja erinevustest võrreldes kõrgemate taimede ja samblikega. Korjatakse kaasa ja õpitakse selgeks 8-9 liiki (nende nimed ja määramistunnused). Mustjärve ääres räägitakse soodest ja rabadest, nende tähtsusest, turbasamblast ja selle kasutusvõimalustest. Kui õpilastel on jalas kummikud, on võimalik jalutada järve õõtsikul. 2. Töö binokulaariga (45 minutit) – programm jätkub Järvemuuseumi õppeklassis. Õpitakse kasutama binokulaari ning vaadeldakse korjatud samblaid binokulaari all. Uuritakse korjatud sammalde tunnuseid ning täidetakse tööleht. 3. Samblaraamatute valmistamine (45 minutit) – üheskoos arutatakse veelkord läbi matkal korjatud liikide nimed ning määramistunnused. Räägitakse ka herbaariumi koostamise põhimõtetest. Iga õpilane teeb endale oma samblaraamatu – kleebib jõupaberist A6 suurusega raamatu igale lehele ühe taime, lisab liigi nime ja olulisemad määramistunnused.  
Maksumus: Tasuline

Viimati uuendatud:

20.03.2020