Juhis õpetajale:

Kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi õppest aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt, näidates laste motiveerimiseks üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ning osaledes mängudes jt tegevustes; vajadusel täidavad muid kokkulepitud ülesandeid. NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

24

Läbiviimise koht:

planetaarium, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Aarne Paul

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Soovituslik 4. kl Eesmärk: teab ajakohast infot Päikesesüsteemi kohta, vaatleb teleskoobiga planeete, tuginedes omandatud teadmistele; tunneb päikesesüsteemi planeete, leiab tähistaevas planeedid ja nimetab need. Seos õppekava üldosaga: arendatakse õpilaste väärtuspädevust: arendatakse huvi loodusteaduste kui uusi teadmisi ja lahendusi pakkuva kultuurinähtuse vastu, õpipädevuste arendamisel omandavad õpilased oskused leida loodusteaduslikku infot, sõnastada probleeme ja uurimisküsimusi, planeerida ja teha katset või vaatlust ning teha kokkuvõtteid-järeldusi. Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: maailmaruum - õpilane oskab seostada vastavaid loodusteaduslikke teemasid, probleeme ja küsimusi, tuginedes loodusteaduslikele teadmistele, teeb tõendusmaterjalide põhjal järeldusi ja otsustusi. Kinnistab üldiseid andmed Päikesesüsteemi planeetidest: nimed, ajalugu, füüsikalised tingimused, asukoht. Tutvub planetaariumi kui planeetide õpikeskkonnaga. Programmi käik: Sissejuhatus: Ülevaade arengust päikesesüsteemi ehitusest ja arengust. Vestlus ja arutelu - Maa rühma planeetide ja Hiidplaneetide rühma võrdlus. Teema arendus: videoloeng päikesesüsteemi planeetidest. Kokkuvõte: tähistaeva vaatluse ettevalmistamine, seoste loomine IKT taevakaartide ja reaalse tähistaeva vahel. Vahendid: planetaariumi esitlusprogramm, teleskoop (soodsatel välivaatlus tingimustes kasutatakse teleskoopi). Otsingusõnad: tähistaevas, taevakaart, Päikesesüsteem, planeet, planetaarium, teleskoop, internet, teadusprojekt, kosmoselend.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Viimati uuendatud:

20.03.2020