taevas
Pernova Hariduskeskus

Programmis antakse õpilastele väga hea teaduslik pilt planeetidest, kasutades 360 kraadi planetaariumi tarkvara, kui planeetide visualiseerimise võimsamat vahendit.

Tutvu planetaariumi võimalustega siin.

Planetaarium õpperogramm viiakse läbi 24 õpilasele.

Sihtrühmaks on eelkõige 4.klassi loodusõpetuse ainekavas planeetide teema läbinud klassid. Ka 5.-6.klassid saavad targemaks teadmiste kinnistamise ja maailmapildi avardamise seisukohast.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

teab ajakohast infot Päikesesüsteemi kohta, vaatleb teleskoobiga planeete, tuginedes omandatud teadmistele;
tunneb päikesesüsteemi planeete, leiab tähistaevas planeedid ja nimetab need.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: arendatakse õpilaste väärtuspädevust: arendatakse huvi loodusteaduste kui uusi teadmisi ja lahendusi pakkuva kultuurinähtuse vastu, õpipädevuste arendamisel omandavad õpilased oskused leida loodusteaduslikku infot, sõnastada probleeme ja uurimisküsimusi, planeerida ja teha katset või vaatlust ning teha kokkuvõtteid-järeldusi.

Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: maailmaruum - õpilane oskab seostada vastavaid loodusteaduslikke teemasid, probleeme ja küsimusi, tuginedes loodusteaduslikele teadmistele, teeb tõendusmaterjalide põhjal järeldusi ja otsustusi. Kinnistab üldiseid andmed Päikesesüsteemi planeetidest: nimed, ajalugu, füüsikalised tingimused, asukoht. Tutvub planetaariumi kui planeetide õpikeskkonnaga.

Lõiming igapäevaeluga: Eesti Vabariik on Euroopa Kosmoseagentuuri liige ja kasvatab uut astronautide põlvkonda tööks kosmoses planeetide uurimisel.

Meetodid:

Meetodid: rõhutame, et programm ei ole uue teema esitlus, vaid  annab täiendavaid teadmisi ja on ette nähtud kestusega 2 x45 minutit, mis on piisav aeg uute teadmiste saamiseks.

Vahendid: planetaariumi esitlusprogramm, teleskoop (soodsatel välivaatlus tingimustes kasutatakse teleskoopi).

Programmi jooksul saadud teadmiste kokkuvõte on kasulik öiste astrovaatluste tingimuste ja ajaplaani koostamisel. Õpilased saavad teada, mis on parajasti öösiti vaadeldavad planeedid, võivad teostada iseseisvaid visuaalseid vaatlusi.

 

Juhis õpetajale:

Kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi õppest aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt, näidates laste motiveerimiseks üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ning osaledes mängudes jt tegevustes; vajadusel täidavad muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Õpikeskkond on ohutu, täielikult virtuaalne, katsete all mõtleme planeetide vaatlemist ja arvutisimulatsioonide kasutamist ( näiteks võib planeedid pooleks lõigata täiesti ohutult planetaariumi rakendustega).

Grupi suurus 12- 24 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€, kuni 24-le  2x45 min 140€. 

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Parkimine: keskusel olemas parkla.

 

Läbiviimise koht:

planetaarium, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Aarne Paul (Füüsika MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus:

  • ülevaade arengust päikesesüsteemi ehitusest ja arengust;
  • vestlus ja arutelu - Maa rühma planeetide ja Hiidplaneetide rühma võrdlus.

Teemaarendus:

  • videoloeng päikesesüsteemi planeetidest.

Kokkuvõte: 

  • tähistaeva vaatluse ettevalmistamine, seoste loomine IKT taevakaartide ja reaalse tähistaeva vahel.

Viimati uuendatud:

01.03.2021