Pernova
Pernova Hariduskeskus

Marsruudi läbimine kompassi, kaardi, GPS-seadme abil. 

Programmi alguspunkt on Koidula pargis. 

Marsruut läbib Pärnu rannaparki, sadamat ja Vallikääru, ligikaudu 3 - 4 km.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

kordab ja oskab kasutada kaardi, kompassi ja GPS aparaadiga seotud mõisteid (mõõtkava, tingmärgid, samakõrgusjooned, ilmakaared, asimuut, suhteline ja absoluutne kõrgus, geograafilised koordinaadid);
kasutab välitingimustes kaarti, kompassi , GPS aparaati ja läbib etteantud marsruudi,
väärtustab looduskeskkonda enda ümber ja loodusnähtuste mõju inimestele.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös.

Seos ainekavaga: geograafia ainekava: kaardiõpetus - kaartide  mitmekesisus  ja otstarve; suundade määramine looduses ja kaardil; asukoht ja selle määramine, geograafilised koordinaadid.

Ainetevaheline lõiming:

Matemaatika - oskab analüüsida ja jõuab olemasolevate faktide põhjal arutluse kaudu järeldusteni.

Bioloogia ainekava: bioloogia uurimisvaldkond.

Meetodid:

Meetod: õppematk, vaatlus, arutelu, grupitöö.

Vahendid: kaardid, kompassid, GPS-seadmed.

Juhis õpetajale:

Kaasasolevate täiskasvanute roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus ja kaasa joogivesi.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 26 õpilast.

Maksumus: kuni 26-le  3x45 min 210€. Suurema grupi puhil võimalus valida kõrvale teine programm.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga, mis pole automatiseeritud, võib rada liiga pikaks jääda.

Läbiviimise koht:

Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.3831636, 24.515183

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja/või Kadri Kilusk ja/või Karin Klaus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (15 min):

  • ohutusalane juhendamine õpperetke läbimiseks;
  • asimuudi määramine, marsruudi väljaselgitamine kompassi, kaardi ja töölehe abil.

Teema arendus (65 min):

  • marsruudi läbimine kompassi ja kaart ning GPS aparaati kasutades;
  • topograafilise kaardi abil järelduste tegemine koha kõrguse kohta.

Kokkuvõte (10 min):

  • arutelu ja mõistete kordamine.

Viimati uuendatud:

23.02.2021