placeholder

Marsruudi läbimine kompassi, kaardi, GPS-seadme abil.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane kordab ja oskab kasutada kaardi, kompassi ja GPS aparaadiga seotud mõisteid (mõõtkava, tingmärgid, samakõrgusjooned, ilmakaared, asimuut, suhteline ja absoluutne kõrgus, geograafilised koordinaadid); kasutab välitingimustes kaarti, kompassi , GPS aparaati ja läbib etteantud marsruudi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös. Seos ainekavaga: geograafia ainekava: kaardiõpetus - kaartide  mitmekesisus  ja otstarve; suundade määramine looduses ja kaardil; asukoht ja selle määramine, geograafilised koordinaadid.

Meetodid:

Õppematk.

Juhis õpetajale:

Kaasasolevate täiskasvanute roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. NB! Jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Läbiviimise koht:

Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja/või Kadri Kilusk ja/või Karin Klaus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Eesmärk: kordab ja oskab kasutada kaardi, kompassi ja GPS aparaadiga seotud mõisteid (mõõtkava, tingmärgid, samakõrgusjooned, ilmakaared, asimuut, suhteline ja absoluutne kõrgus, geograafilised koordinaadid); kasutab välitingimustes kaarti, kompassi , GPS aparaati ja läbib etteantud marsruudi. Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös. Seos ainekavaga: geograafia ainekava: kaardiõpetus - kaartide  mitmekesisus  ja otstarve; suundade määramine looduses ja kaardil; asukoht ja selle määramine, geograafilised koordinaadid. Programmi käik: Sissejuhatus: asimuudi määramine, marsruudi väljaselgitamine kompassi, kaardi ja töölehe abil. Teema arendus - Marsruudi läbimine kompassi ja kaart ning GPS aparaati kasutades. Topograafilise kaardi abil järelduste tegemine koha kõrguse kohta. Kokkuvõte: arutelu ja mõistete kordamine. Vahendid: kompass, kaart, GPS aparaat, tööleht. Otsingusõnad: asimuut, kompass, kaart, topograafiline kaart, tingmärgid, ilmakaared, GPS aparaat, orienteerumine.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Viimati uuendatud:

25.08.2020