Juhis õpetajale:

Õpilastel peaks olema ilmastikule vastav riietus. Kaasas peaks olema nutitelefon.

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

35

Läbiviimise koht:

Looduses, Rakvere Tammikus

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Kauri Kivipõld loodusteaduste magister Eesti Maaülikool

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi eesmärk on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega. Õpilane oskab ülesande lahendamisel kasutada oma nutiseadet, leida iseseisvalt vastuseid loodust ja keskkonda puudutavatele küsimustele. Paraneb funktsionaalne lugemisoskus, täienevad teadmised Rakvere Tammiku, ühe vähestest Põhja-Eestis säilinud tammemetsadest, kohta. Programmi kirjeldus: õpilased lähevad kahekaupa Rakvere tammikusse, kus otsivad oma isiklike nutitelefoni abil õiget teed, kontrollpunkte, õigeid vastuseid ja vastavad ka oma seadmes. Parimad saavad auhinnad. Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab bioloogiat, geograafiat, ajalugu, eesti keelt, matemaatikat, informaatikat ja kehalist kasvatust. Lisaks võistluslik mäng looduses ja meeskonnatöö. Tagasiside: Pärast raja läbimist kontrollib juhendaja vastuseid ja arutab need õpilastega läbi. Parimad saavad auhinnad. Kuna kogu ülesanne on digitaalne, siis saab kogu info toimunust õpetaja oma maili peale (küsimus, õige vastus ja õpilase vastus). See võimaldab õues alustatuga koolis edasi minna. Digivormis on ka tagasiside programmi kohta, mida täidab iga võistkond. Kasutatavad õppemeetodid: maastikumäng, aktiivõpe. Juhendaja: Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad geoökoloogias bioloogia lisaerialaga (Tallinna Ülikool), magistrikraad maastiku hoolduse ja kaitse erialal (Eesti Maaülikool), läbinud Tartu Ülikooli Pedagoogikakursuse. Töötab alates 2006. aastast loodusgiidina ja Tallinna Loomaaia giidina. Õpilasprogramme on läbi viinud alates 2010. aastast. Seos riikliku õppekavaga: II kooliaste loodusõpetus: elu mitmekesisus Maal, pinnavormid ja pinnamood, mets elukeskkonnana, loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.    III kooliaste: loodusõpetus elus- ja eluta looduse seosed, bioloogia: selgroogsete loomade tunnused, taimede tunnused ja eluprotsessid, ökoloogia ja keskkonnakaitse; geograafia: pinnamood.
Maksumus: 150 eurot klassi kohta

Viimati uuendatud:

20.03.2020