Laudtee Paljassaare õpperajal
Kauri Kivipõld

Õpilased lähevad kahekaupa Paljassaare Linnuhoiualale, kus otsivad oma isikliku nutiseadme abil õiget teed, kontrollpunkte, vastuseid ja vastavad ka seadmes. Parimad saavad auhinnad.

Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab bioloogiat, geograafiat, ajalugu, keskkonnakaitset, eesti keelt, matemaatikat, informaatikat ja kehalist kasvatust. Lisaks võistluslik mäng looduses ja meeskonnatöö. 

Programmi ajakava:

- 30 min sissejuhatav vestlus, päeva ja ülesande tutvustus, instrueerimine ohutuks liikumiseks õpperajal.

- 1 tund 30 min ülesande lahendamine õpperajal.

- 30 min vastuste kontrollimine ja arutelu, kokkuvõtete tegemine,

- 30 min kaasavõetud toidu söömine juba bussi juures tagasi olles.

Õpipädevused:

digipädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane märkab ja eristab mere ääres toimetavaid linde ja putukaid. Ta teab, mis loomad elutsevad Paljassaarel ja mis on põhilised keskkonnaprobleemid rannikualadel. Õpilane oskab ülesande lahendamisel kasutada nutiseadet. Paraneb funktsionaalne lugemisoskus ja oskus leida iseseisvalt küsimustele vastuseid.

Juhis õpetajale:

Kuna programm toimub välitingimustes, siis on oluline, et lapsed oleksid riietatud vastavalt ilmastikule. Kaasas võiks olla võileib ja jook.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

30

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

150€

Läbiviimise koht:

Paljassaare poolsaar

Läbiviimise asukoht:

59.3297408, 26.3815168

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Kauri Kivipõld loodusteaduste magister Eesti Maaülikool

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Ülesannet täitmas
Author:
Kauri Kivipõld
Paljassaare5.JPG(8.74 MB)

Fail sisaldab fotot õpilastest programmil.

Nutiseiklus Paljassaarel - tutvumine rannikuelustiku ja keskkonnaprobleemidega
Author:
Kauri Kivipõld
Nutiseiklus Paljassaarel.pdf(212.46 KB)

Õppeprogrammi kirjeldus.

Pikk kirjeldus:

Programm toimub Paljassaare loodusrajal, kus õpilastel on võimalik tutvuda mereäärse looduse ja elustikuga, eeliseks on õpperaja asukoht Tallinnas. Eesmärk: on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega.Programmi kirjeldus: õpilased lähevad kahekaupa Paljassaare linnuhoiualale, kus otsivad oma isiklike nutitelefoni abil õiget teed, kontrollpunkte, õigeid vastuseid ja vastavad ka oma seadmes. Parimad saavad auhinnad. Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab bioloogiat, geograafiat, ajalugu, eesti keelt, matemaatikat, informaatikat ja kehalist kasvatust. Lisaks võistluslik mäng looduses ja meeskonnatöö. Tegu on täielikult paberivaba programmiga, mis toimub õpilaste isiklike nutiseadmete abil. See ei eelda mingit lisatarkvara, mida enam millekski muuks kasutada ei saa ja jääb õpilase nutiseadet lihtsalt risustama. Vajalik on mobiilse interneti ja toimiva QR-koodi lugeja olemasolu. Tagasiside: Pärast raja läbimist kontrollib juhendaja vastuseid ja arutab need õpilastega läbi. Parimad saavad auhinnad. Kuna kogu ülesanne on digitaalne, siis saab kogu info toimunust õpetaja maili peale (küsimus, õige vastus ja õpilase vastus). See võimaldab õues alustatuga koolis edasi minna. Digivormis on ka tagasiside programmi kohta, mida täidab iga võistkond. Kasutatavad õppemeetodid: maastikumäng, aktiivõpe. Seos riikliku õppekavaga: II kooliaste: loodusõpetus: elu mitmekesisus Maal,  vesi kui elukeskkond, Läänemeri elukeskkonnana,  loodus- ja keskkonnakaitse Eestis. III kooliaste loodusõpetus: elus- ja eluta looduse seosed. Bioloogia: selgroogsete loomade tunnused, ökoloogia ja keskkonnakaitse, Euroopa ja Eesti veestik.
.

Viimati uuendatud:

12.06.2020