Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

40

Läbiviimise koht:

Kooli lähedal olev sobiv ruum või kool, klassiruum

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Kauri Kivipõld loodusteaduste magister Eesti Maaülikool

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi eesmärk on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega. Õpilased teavad, et iga inimene saab keskkonna hoidmisel oma panuse anda ning teavad, mida nad ise homme saavad teistmoodi teha, teavad, kuidas kujundada oma tarbimisharjumusi ümber keskkonnahoidlikumaks. Programm toimub mõnes kooli lähedal paiknevas sobivas ruumis või kooli soovil koolis klassiruumis. Programmi kirjeldus: Tegemist on grupitöö vormis toimuva aruteluga, kus õpilased kaardistavad enda jaoks olulisi keskkonna-loodushoiu probleeme ja otsivad konkreetseid võimalusi, kuidas nemad saavad reaalselt panustada probleemi leevendamisse. Tagasiside: Programmi lõpus tehakse ühine päeva kokkuvõte. Õpetaja saab enda kätte õpilaste tööd, mis annab võimaluse programmis alustatuga koolitunnis edasi minna. Kasutatavad õppemeetodid: avastusõpe, grupitöö. Seos riikliku õppekavaga: III kooliaste loodusõpetus: elus- ja eluta looduse seosed. Bioloogia: ökoloogia ja keskkonnakaitse.
Maksumus: 150 eurot klassi kohta Tallinnas, väljaspool Tallinnat 200 eurot klassi kohta.

Viimati uuendatud:

20.03.2020