Õppeprogrammi käigus viiakse läbi õpperetk loomaaia kullimäel ja seal lähistel. Vaadeldakse erinevaid kakulisi, kurgesid ja teisi linde, õpitakse tundma nende eluviise. Uuritakse, kus nad elavad, millest toituvad, millised on nende tähtsaimad kohastumused. Lapsed saavad katsuda ning vaadelda linnusulgi ning uurida erinevate liikide tiibade siruulatust. Tunni lõpus viiakse läbi teadmisi kinnistav mäng.

Sihtgrupp: 4-7-aastased.

Õpitulemused:

Laps nimetab eri linnuliike ja kirjeldab nende välimust.
Laps kirjeldab eri lindude eluviise.
Laps oskab nimetada lindude kohastumusi.
Laps suhtub ümbritsevasse keskkonda hoolivalt ning käitub seda säästvalt.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga: Õppevaldkond “Mina ja keskkond” Loomad: erinevad elupaigad ja eluviisid, välimus, kasv, areng.

Meetodid:

Õppetunnis kasutatakse avastusõppe meetodeid.

Juhis õpetajale:

  • Õppeprorgammil osalemiseks on vaja registreerida aeg aadressil Leelo.kurbel@tallinnzoo.ee
    või 6943361 / 53465229.
  • Enne loomaaeda tulekut palume lastele selgitada, et õppeprogramm on õppetund, millel on kindel teema ja eesmärgid ning kus on erinevaid tegevusi ja ülesandeid.
  • Programmile tulles palume tutvuda eelnevalt loomaaia külastuseeskirjadega https://tallinnzoo.ee/kulastajale/kulastamiseeskirjad/.
  • Programmi ajal peab õpetaja/rühma saatja aitama distsipliini hoida.
  • Kui õppeprogrammil osalevad erivajadusega lapsed, palume sellest teada anda programmi broneerimisel.
  • Õpetajal/rühma saatjal on võimalus pärast loomaaia külastust anda tagasisidet e-kirja teel.

Sihtgrupp:

Lasteaed

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

50€

Lisainfo:

Pileteid ei lisandu.

Läbiviimise koht:

Tallinna Loomaaed (Kullimägi). NB! Õppeprogramm toimub välitingimustes!

Läbiviimise asukoht:

59.425892852648, 24.659478664398

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

zoo@tallinnzoo.ee
6943 300 (E-R kell 8-16)

Programmi läbiviija:

Tallinna Loomaaia loodusharidusosakonna spetsialistid

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Linnuretk
Author:
Tallinna loomaaed
Lasteaed_ LINNURETK_Zoo_0.docx(31.06 KB)

Õppeprogrammi sisukirjeldus

Viimati uuendatud:

28.01.2021