Juhis õpetajale:

Programm toimub õues, seega on oluline ilmale vastav riietus (vihmakeebid).

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
Lasteaed

Kestus:

1 tund

Läbiviimise koht:

Programm toimub õues: Kallaste linnas Peipsi kaldal, liivakivipaljandi ümbruses (kaldapääsukeste pesitsuspaigad) ja Peipsiga piirneval tänaval (räästapääsukeste pesitsuspaigad)

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

eeva.vadi@gmail.com
õppeprogrammide infot saab küsida, kas Eeva tel: 52 13881 või Katrin tel: 56955985

Programmi läbiviija:

Peipsi Koostöö Keskuse juhendajad

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi eesmärgiks on tutvuda pääsukeste (eelkõige kalda-, aga ka räästa- ja suitsupääsuke) eluringi, käitumise ja pesitsemisega ning suunata osalejaid mõistma inimese keskkonnasõbraliku käitumise tähtsust. Programm sisaldab mängulisi tegevusi ja ülesandeid looduses, millega arendatakse märkamisoskust ja pakutakse huvi tekitavaid elamusi. Osalejad saavad binokli kasutamise kogemuse. Kuna programm toimub Peipsi kaldal, siis on lühidalt jutuks ka Peipsi järv. Vahendid: binoklid, pildid (linnud ja linnupesad: kaldapääsuke, suitsupääsuke, räästapääsuke; Kallaste vapp; pääsukeste eristamine), linnuhääled (mobiilirakendus, raamat vm); peitusemängu rekvisiidid; jooksumängu ajaks kaldapääsukestele tunnusmärk; pesaurgude pikkuse näidispaelad; nöör aastaaegade mänguks; väikseid kotid ranna-aarete jaoks. Tegevused: Retke täpne marsruut sõltub Peipsi järve veetasemest ja ilmaoludest; võimalik on alustada liivakivipaljandi juurest või linnatänavalt. 1. Häälestus ja sissejuhatus, sh päeva tegevuskava ja käitumisreeglite (ohutus liivakivi juures, järve ääres) selgitamine. Binoklite kasutamise õppimine. 2. Retk mööda tänavat räästapääsukeste pesade juurde. Kirjelduste, piltide, mõistatuste ja mängu abil tutvumine räästapääsukeste ja ka suitsupääsukesega. 3. Retk Peipsi kaldale liivakivipaljandi juurde. Tutvumine mängude ja ülesannete abil kaldapääsukeste ja nende pesitsuskohaga, pääsukeste vaatlus. 4. Kokkuvõte (sh värvimis-/voltimisülesanne ning pääsukeste eristamise õpetus õpetajatele lasteaeda kaasa)
Maksumus: Tasuline

Viimati uuendatud:

20.03.2020