Kaisukaru piknik Tipu Looduskoolis
Tipu Looduskool

Mida on loomadel eluks vaja ja kuidas nad metsas toime tulevad?  Lapsed lähevad koos oma kaisuloomadega avastusretkele.

Programmi kava:

  1. Sissejuhatus
  2. Muinasjutu lugemine
  3. Ringkäik looduses kaisukarude pealik Karli juhtnööride järgi (erinevad ülesanded, mängud, VETÕ- saladus)
  4. Kadunud kaiskarude jaht
  5. Piknik
  6. Onnide ehitamine kaisukatele
  7. Lõpulehvitus  

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õppeprogramm toetab lapse loomulikku suhet loodusega, avastamisrõõmu ja teadmishimu.
- Lapsed tutvuvad metsloomadega, saavad teada loomade vajaduste ja käitumise kohta.
- Lapsed tunnevad rõõmu liikumisest, loovast eneseväljendusest ja tegevusest.
- Oskavad sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ning kirjeldada.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

§ 17. Valdkond Mina ja keskkond 1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult; 5) väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi; 2) looduskeskkond: kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju loodusele;

Meetodid:

ümbritseva tunnetamine erinevate meeletega, meeskonnatöö, mängud, meisterdamine, matkamine

Juhis õpetajale:

Lastele kirjutab enne programmile tulekut kaisukarude pealik Karl. Palume kirja enne programmile tulekut lastele ette lugeda. Samuti palume lastel kaasa võtta oma kaisuloomad. 

Programm toimub õues. Riietuge ilmastikule vastavalt!

Sihtgrupp:

Lasteaed

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

120€

Läbiviimise koht:

Tipu Looduskoolis

Läbiviimise asukoht:

58.358557234998, 25.087451934814

Maakond:

Viljandimaa

Keskus:

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

MTÜ Tipu Looduskooli juhendaja

Keel:

Eesti keel

Viimati uuendatud:

11.01.2021