placeholder

Ilma vaatlemine, ilmaelementide mõõtmine ja võrdlemine interneti andmetega.

Õpipädevused:

digipädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilanetutvub ilmaelementidega ja nende mõõtmisvahenditega; viib läbi vaatluse ja mõõtmised mõõtmisvahendite abil; teab internetivõimalusi ilma uurimiseks ja võrdleb saadud mõõtmistulemusi reaalajas Riigi Ilmateenistuse andmetega

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös. Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: mõõtmine ja võrdlemine -  temperatuuri mõõtmine; ilm -ilmavaatlus; ilmastikunähtused.

Meetodid:

Vaatlus, mõõtmine, analüüs.

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/saatja roll: innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. Muu oluline teave: jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Läbiviimise koht:

Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja / või Kadri Kilusk ja/või Karin Klaus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Soovituslik 2. kl Eesmärk: tutvub ilmaelementidega ja nende mõõtmisvahenditega; viib läbi vaatluse ja mõõtmised mõõtmisvahendite abil; teab internetivõimalusi ilma uurimiseks ja võrdleb saadud mõõtmistulemusi reaalajas Riigi Ilmateenistuse andmetega. Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös. Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: mõõtmine ja võrdlemine -  temperatuuri mõõtmine; ilm -ilmavaatlus; ilmastikunähtused. Programmi käik: Sissejuhatus klassis: selgitused iga ilmaelemendi ja selle mõõtmiseks/ vaatlemiseks kasutatavate vahendite kohta, töölehe täitmine. Teema arendus: vaatlus ja mõõtmised õues, töölehe täitmine. Kokkuvõte: saadud mõõtmistulemuste võrdlemine Riigi Ilmateenistuse andmetega ja tutvumine Riigi Ilmateenistuse veebilehe võimalustega. Vahendid: termomeeter jt mõõtmisvahendid, I-Pad. Otsingusõnad: pilved, sademed, temperatuur, ilm, vaatlus.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Viimati uuendatud:

25.08.2020