Välk
Arno Mikkor

Õppeprogramm koosneb planetaariumifilmist „Taevatuled,” kus tutvustatakse äikest kui atmosfäärinähtust, ning õppemängust, millega kinnistatakse filmist saadud teadmisi. Programm koos õppemänguga sobib õpilastele alates II kooliastmest.

Õpipädevused:

digipädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

Programmi lõpuks õpilane:
- teab, mis on äike ja kuidas see tekib;
- teab, missugused nähtused kaasnevad koos äikesega:
- oskab äikese ajal ohutult käituda.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programm toetab järgnevate teemade mõistmist:

  • II kooliastme loodusõpetuse teemad “ilm” ja “kliima”
  •  III kooliastme geograafia ja füüsika teemad “kliima” ja “eletriohutus”
  • IV kooliastme füüsika teema „Mikro- ja megamaailma füüsika”

Lisaks toetab programm IV kooliastme õpitulemuse “Õpilane kirjeldab, seletab ja ennustab loodusnähtusi ning nende tehnilisi rakendusi” saavutamist.

 

Meetodid:

Filmi vaatamine, töö väikestes rühmades, IKT seadmete ja –lahenduste kasutamine õpimängu käigus, refleksioon.

Juhis õpetajale:

Programmi õppemängu saab läbi viia nii töölehtedel kui Quizzize keskkonnas. Kui valite töölehed, siis palume need kas ise välja trükkida või avastuskeskusest ette tellida. Digiversiooni puhul lähtume BYOD (Bring Your Own Device) põhimõttest - õpilased täidavad õppemängu oma isiklikust nutiseadmetest. Palume jälgida, et õpilastel oleks olemas vähemalt kahe peale üks täislaetud akuga ja WiFit toetav seade.

Kaasas olevad saatjaid võiksid oma õpilaste tegevust jälgida ja neile probleemide korral abiks olla või neid külastusjuhi juurde suunata. Kindlasti palume eelnevalt teavitada õpilaste erivajadustest. Pärast programmi toimumist palutakse saatjal täita tagasiside küsimustik.

Peale programmi lõppu on võimalik õpilastel iseseisvalt jätkata keskuse eksponaatidega tutvumist. Hea oleks plaanida ajakavasse ka elektridemonstratsioonidel osalemine (ca 20 min.)

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

38

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

7€

Lisainfo:

Energiakeskuses on võimalik kasutada lifti ja invatõstukit, mis tagavad ligipääsu igale korrusele ja ruumile ka erivajadustega õpilastele.

Maksumus  € õpilase kohta sisaldab programmi maksumust (1 €) ja kooligrupi keskuse pileti maksumust (5 €).

 

Läbiviimise koht:

Energia avastuskeskuse planetaarium

Läbiviimise asukoht:

59.444085426899, 24.7501506

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

info@energiakeskus.ee
620 9020, 5331 7307

Programmi läbiviija:

Programmi viivad läbi avastuskeskuse külastusjuhid.

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Energia avastuskeskuses 2019.a. valminud planetaariumifilmis „Taevatuled” tutvustatakse äikest kui põnevat, aga ka keerulist elektrilist atmosfäärinähtust. Äike ei ole ainult välk ja müristamine, vaid ka eri tüüpi pilved, õhuvoolud ja elektrilaengud. Filmis uuritaks äikese teket, vaadeldakse haldjavälke ja lõpuks ka inimese kontrollitud elektrilahendusi. 

Filmi vaadatakse avastuskeskuse täiskuppelplanetaariumis, film kestab 20 minutit. Filmi loomist toetasid Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Teadusagentuur.

Programmi osaks on ka keskuse ekspositsiooni külastus ning teadmisi kinnistav õppemäng. Õppemängu saab läbi viia nii digiversioonis (Quizziz) kui ka töölehtedel. Soovi korral saab õppemängu kasutada ka järeltegevusena koolis.

Programmi eesmärk on tutvustada õpilasele äikest kui atmosfäärinähtust ja sellega seotud ohtusid.

Viimati uuendatud:

05.04.2022