Toiduahelaprogramm Tipu Looduskool
Mari Tenisson

Programmis vaatleme loomade tegevusjälgi. Uurime, kes siin käis, millest ta toitub ja millised on seosed looduses. Mis juhtub kui ökosüsteem ei ole enam tasakaalus?

Mängime, uurime, avastame. Miks me näeme looduses loomi väga harva? Kas lapsed oskavad hiilida nagu rebased ja panevad toiduahela õigesti kokku? Kasutame oma meeli ja läheme avastusretkele.

Programmi kava:

  1. Sissejuhatus
  2. Mängud seoses toiduahelaga
  3. Matkarajal ülesannete täitmine grupitööna (looduse vaatlemine, toitumisjälgede otsimine, toiduahela koostamine)
  4. Toitumistasandid ja energia edasikandumine
  5. Toiduahela kokkupanek
  6. Hiilimismäng 
  7. Söögipaus
  8. Lõpuring

Õpitulemused:

Õpilased
- on veetnud aktiivselt ja harivalt päeva looduses;
- on teadlik toitumissuhetest looduses;
- jälgib ja märkab ümbritsevat looduskeskkonda;
- suhtub loodusesse vastutustundlikult ja hoolivalt;
- on teadmishuviline;
- toimetab oma klassikaaslastega koostöös.


Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

2.1.6.12. Mets elukeskkonnana 5) koostab metsakooslust iseloomustavaid toiduahelaid ja toiduvõrgustikke; 2.1.6.15. Elukeskkond Eestis 1) kirjeldab tootjate, tarbijate ja lagundajate rolli aineringes ning selgitab toitumissuhteid ökosüsteemis; 2) kirjeldab ökosüsteemi elusat ja eluta osa ning selgitab loodusliku tasakaalu olulisust ökosüsteemides 5) koostab õpitud kooslustevahelisi toimivaid toiduahelaid ja toiduvõrgustikke;

Meetodid:

grupitöö, vaatlus, mängud, matk  

Juhis õpetajale:

Programm toimub õues. Toimetame õuealal ja Pauna matkarajal. 

Selga/jalga looduses liikumiseks sobivad ja  ilmastikule vastavad riided/jalanõud.

 

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

120€

Läbiviimise koht:

Tipu Looduskoolis

Läbiviimise asukoht:

58.358557234998, 25.087451934814

Maakond:

Viljandimaa

Keskus:

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

MTÜ Tipu Looduskooli juhendaja

Keel:

Eesti keel

Viimati uuendatud:

11.01.2021