2 päeva Soomaal programm
Dagmar Hoder

Programmi käigus omandatake matkatarkusi, täiendatakse arusaamisi ökoloogilistest protsessidest, looduse toimimisest ja inimese mõjust sellele. Lisaks saavad lapsed ööbimiskogemuse väljaspool kodu (suur grupitelk) ning harjutavad meeskonnatööd. Matkame, meisterdame, mängime. Tegu on aktiivse, seiklusliku ja lõbusa minilaagriga, mille tegevused kohandame vastavalt osalejate eale.

KAVA: Esimene päev: 1. Saabumine, tutvumine üksteisega ning ümbrusega. Lõunasöök 4. Matk  looduses ülesannete ja mängudega. 5. Snäkipaus 6. Käeline tegevus 7. Tule tegemine. Ajalooline taust, erinevad vahendid, lõkkematerjali kogumine. 8. Ühine ettevalmistus õhtusöögiks 9. Õhtusöök (kui ilm lubab, teeme saviahjus pitsat)

Teine päev: 1. Hommikusöök 2. Loomade ja lindude õpe (erinevad mängud, viktoriin, tegevusjäljed) või kanuumatk 3. Lõunasöök 4. Pakkimine/ lõpetamine Seos õppekavaga:

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilased:
- on veetnud aktiivselt, harivalt aega looduses;
- on saanud harjutada meeskonnatööd ning tugevdanud "klassivaimu";
- oskavad märgata loodust ja leida loomade tegevusjälgi;
- oskavad nimetada levinumaid metsa- ja rabataimi;
- on omandanud matkaoskusi ja praktilisi töövõtteid;

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

2.1.6.4. Inimene; 2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond 2.1.6.6. Vesi kui aine, vee kasutamine, 2.1.6.9. Soo elukeskkonnana, 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana

Meetodid:

grupitöö, viktoriin, arutelu, praktilised ülesanded, mängud, matk.

Juhis õpetajale:

Ööbitakse suures grupitelgis. Rohkema kui 20 osaleja puhul tuleb eelnevalt ööbimisvõimalusi täpsustada. Magamiskotid/-matid peavad osalejatel endil kaasas olema. Programmil osalejate käsutuses on kuivkäimlad ja välidušš.

Matkame päris looduses, seega on vajalikud maastikul liikumiseks sobivad riided ja jalanõud.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

500€

Lisainfo:

Programmi maksumusele lisandub toitlustus 15 EUR/inimene (sisaldab 2 lõunat, hommiku- ja õhtusööki ning näksipause) ja kanuutamise puhul 10 EUR/inimene

Läbiviimise koht:

Tipu Looduskool, Soomaa Rahvuspark

Läbiviimise asukoht:

58.358557234998, 25.087451934814

Maakond:

Viljandimaa

Keskus:

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Tipu Looduskooli juhendajad

Keel:

Eesti keel
Inglise keel

Viimati uuendatud:

12.05.2020