placeholder

Lisainfo:

Käesoleva  metoodilise  käsiraamatu  eesmärgiks  on  abistada  õpetajat bioloogia õpetamisel ja vene keelt emakeelena kõnelevat õpilast õpitava omandamisel. Iga peatükk koosneb sissejuhatavast osast, õppetekstidest, nende juurde kuuluvatest ülesannetest ja kontrollküsimustest. Ülesannete täpsemaks mõistmiseks on esitatud ka nende lahendused ning vastused. Käsiraamat on keeleliselt toimetatud, kujundatud ja küljendatud, maht 326 lehekülge. Töö tellis Migratsiooni ja Integratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, rahastas EV Haridus- ja Teadusministeerium.

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

Gümnaasium

Otsekontakt:

Materjali autor:

Signe Abel, Anne Kivinukk, Urmas Lekk, Ilona Lille, Marje Loide, Anneli Lukason, Kristel Mäekask, Dmitri Solntsev, Erkki Tempel, Eve Torv

Kirjeldavad märksõnad:

Seotud failid:

Author:
Mari Kala
Metoodiline_kasiraamat_bioloogia_opetamiseks_gumnaasiumis.pdf(46.04 MB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

20.03.2020