Õppemäng kus on elu mõistlikum ja säästlikum
Jüri Lõun

Mida enam kasvab keskkonnateadlikkus, seda targemad ja säästvamad me püüame oma igapäevavalikutes olla. Ent kas kõik meie tegevused on targad ja keskkonnasõbralikud? Kas suudame hoomata meie tegevuse tervikpilti, mis koosneb nii soojuse, transpordi, elektriseadmete, toidu, vee, jäätmete ja heaoluteenuste tarbimisest?

Õppevahend on magnettahvel, millel õpilased saavad anda punkte neljale tüüpilisele Eesti leibkonnale. Nende elustiili ja käitumise kohta saavad õpilased infot kaartidelt. Õpilased peavad kujundama oma arvamuse ja märkima punktid igale perele – argumenteeritud debati tekitamine ning erinevate arvamuste kogumine ongi üks selle õppevahendi kasutegureid. Õpilased saavad oma punkte võrrelda mängu koostamisel abiks olnud ekspertide antud punktidega, lisaks leiab õpetaja teema selgituseks lisainfot kaasapandud vihikust.

Mäng on täitnud oma eesmärgi, kui õpilased mõistavad, millised on peamised keskkonda ja ressursse koormavad igapäevategevused ning tajuvad detailide kõrval suurt pilti.

Kasuta 2022.a täiendatud materjale: juhendaja käsiraamat, perede kirjeldused ja teemakaardid

Lisainfo:

Õppevahend "Kus on elu säästlikum ja mõistlikum?" on üks säästva arengu haridust toetavatest õppevahenditest, mis hangiti Keskkonnaameti poolt koordineeritud Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Keskkonnahariduse arendamine” toel. Täpsemat infot mängimise või laenutamise kohta saab vastavast keskusest.

 • Keskkonnaamet (Tartu) 2
 • Keskkonnaamet (Tallinn) 4
 • Keskkonnaamet (Kärdla) 2
 • Keskkonnaamet (Türi) 2
 • Keskkonnaamet (Penijõe) 3
 • Keskkonnaamet (Räpina) 2
 • Keskkonnaamet (Pärnu) 2
 • Keskkonnaamet (Raplamaa) 1
 • Keskkonnaamet (Viljandi) 2
 • Keskkonnaamet (Võru) 1
 • Iisaku Looduskeskus (KeA) 2
 • Alam-Pedja Looduskeskus (KeA) 1
 • Endla Looduskeskus (KeA) 2
 • Lahemaa rahvuspargi keskus (KeA) 3
 • Viidumäe looduskeskus (KeA) 3
 • Vilsandi rahvuspargi looduskeskus (KeA) 1
 • Karula rahvuspargi keskus (KeA) 2
 • Otepää looduskeskus (KeA) 1
 • RMK Sagadi Looduskool 1
 • Eesti Loodusmuuseum 1
 • Teaduskeskus AHHAA 1
 • MTÜ Eesti Ornitoloogiaühing 1
 • Alatskivi Looduskeskus MTÜ 1
 • MTÜ Emajõe Lodjaselts 1
 • Palupõhja Looduskool 1
 • SA Peipsi Koostöö Keskus 1
 • SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus (Tartu loodusmaja) 1
 • Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA (Vellavere Looduskool) 1
 • Jääaja Keskus (SA Saadjärve) 1
 • Lehola Keskkonnahariduskeskus 2
 • Muraste Looduskool 1
 • MTÜ Ökokratt 1
 • Puhta Vee Teemapark 1
 • Tallinna Loomaaed 1
 • AS Tallinna Vesi 1
 • Palade Loodushariduskeskus 1
 • Alutaguse Matkaklubi 1
 • MTÜ Rakendusökoloogia Keskus 1
 • Pärnu Keskkonnahariduskeskus 1
 • Kohila Keskkonnahariduse Keskus 1
 • Saaremaa Ühisgümnaasiumi keskkonnahariduskeskus 1
 • Loodusreisid OÜ 1
 • MTÜ Looduskool 1
 • SA Rõuge Energiakeskus 1
 • Viljandi Huvikool 1
 • MTÜ Lilli looduskeskus 1

KOKKU 65

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Otsekontakt:

Materjali autor:

Pult OÜ, 2015

Formaat:

Õppemäng

Seotud failid:

Autor:
Pult OÜ
Vihik_155x215-3bl-17nov.pdf(6.31 MB)
Autor:
Pult OÜ
KAARDID_155x215-3bl-17nov.pdf(4.01 MB)
Autor:
PULT OÜ/Keskkonnaamet
Metoodiline_juhend_t2iendatud_2022.docx.pdf(11.1 MB)
Autor:
PULT OÜ/Keskkonnaamet
Perekondade kirjeldused_t2iendatud_2022.pdf(1.62 MB)
Autor:
PULT OÜ/Keskkonnaamet
Teemakaardid_t2iendatud_2022.pdf(560.31 KB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

02.03.2022