Eesti geoloogia

Õppematerjalid on koostatud õppeprogrammi “Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad” läbiviimiseks TTÜ Särghaua õppekeskuses. Õppematerjale on võimalik kasutada ka üldhariduskoolides või loodushariduskeskustes kohandades praktilisi juhendeid vastavalt olemaolevatele õppevahenditele ja õpikeskkonnale. Õppematerjalid sisaldavad töötoa infomaterjale, praktiliste tööde läbiviimise juhendeid ning töölehti. Töötoa infomaterjalid võimaldavad arutada, millised geoloogilised protsessid on Eesti kui kunagise Baltika kontinendi piirkonna geoloogiat kujundanud ning millist rolli on mänginud erinevatel geoloogilistel ajastutel valitsenud paleogeograafilised ja klimaatilised tingimused erinevate kivimikihtide kujunemisel või miks meie geoloogilises läbilõikes osadest ajaperioodidest kivimid puuduvad?

Praktiliste tööde juhendid sisaldavad juhendaja ülesandeid tööde läbiviimiseks ja selgitavat taustinfot. Praktiline tegevus 1 – geoloogilise läbilõike koostamine ning selle alusel erinevate kivimikihtide vanuse, leviku ja lasumustingimuste (sügavus, paksus, järjestus) uurimine. Taustinfoks selgitab juhendaja, kuidas kogutakse informatsiooni maapõue kohta ja valmib geoloogiline kaart, mis on puursüdamik ja geoloogiline läbilõige. Töö tulemusena täidetakse tööleht. Praktiline tegevus 2 – erinevate settekivimite ja pinnakattesetete koostise uurimine (mineraalid, fossiilid) mikroskoobi all. Taustinfoks selgitab juhendaja, milliseid mineraale võib leida teatud kindlat tüüpi kivimitest, millised on enamlevinud mineraalid pinnakattesetetes ning kust need pärinevad. Töö tulemused märgitakse töölehele. Antud õppematerjali ja kooliprogrammis omandatu põhjal on võimalik testida oma teadmisi E-testiga (vaata ka Juhend).  

Lisainfo:

Õppematerjalide koostamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Otsekontakt:

Materjali autor:

TTÜ Särghaua õppekeskus

Formaat:

Õppekomplekt

Kirjeldavad märksõnad:

Seotud failid:

Author:
TTÜ Särghaua õppekeskus
Praktiliste tööde juhend_Eesti geoloogia.pdf(1.25 MB)
Author:
TTÜ Särghaua õppekeskus
Töötuba Eesti geolooga.pdf(1.36 MB)
Author:
TTÜ Särghaua õppekeskus
Tööleht Eesti geoloogia.pdf(586.49 KB)
Author:
TTÜ Särghaua õppekeskus
E-Testide-juhend-2.pdf(95.25 KB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

11.08.2020