Guidance for teacher:

Õueõppe programm tugineb üldhariduskooli õppekavale. Tegevused toimuvad üldjuhul õues, seega osalejatel on vajalik ilmastikule vastav riietus ja jalats. Sõltumata ilmateatest soovitame kaasa võtta peakatte, vihmakeebi ja sõrmkindad. Retkejuhid soovitavad igal õpilasel kaasa võtta kõvade kaantega märkmik (õueõppe päevik – analoog lugemispäevikuga), ilmastikukindel kirjutusvahend, värvipliiatsid, pildistamise aparaat. Õueõppe programmis osalevate õpilaste saatjatel (iga 10 õpilase kohta saatja) on vajalik kaasa võtta osalejate nimekirjad (koos lapsevanemate telefoni numbriga) ja esmaabi pakike (koostöös kooliarsti või -õega). Õueõppe programmis osalejad ei jäta prügi loodusesse ja tegutsevad vastavalt retkejuhi juhendamisele.

Target group:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
Lasteaed

Duration:

1 tund

Place of performance:

Kadrioru park

Program performer:

Retkejuhtideks on kogemustega ja erialase ettevalmistusega piirkonna looduse ja elukeskkonna omapära ning õpperadasid tundvad inimesed.

Language:

Eesti keel
Vene keel
Inglise keel

Last saved:

20.03.2020

Long description:

Eesmärk: - teadvustada 300 aastase pargi väärikust ja ajaloolist rolli; - teadvustada pargi rolli ühiskonna arengus ja igapäevaelus; - otsida põhjus-tagajärg meetodil seoseid: inimene ja loodus; - märgata pargi koosluste mitmekesisust; - märgata taimekoosluste seoseid; - teadvustada looduse ja keskkonnakaitse rolli; - liikuda looduses turvaliselt, kahjustamata ennast ja loodust. Sisu lühikirjeldus: Tutvume Kadrioru pargi väärikustega: loss, aiad, kanalite süsteem, muuseumid, iidsed puud. Vaatleme ja võrdleme sealseid kooslusi metsaga. Tutvume puude juures elava floora ja faunaga (seened, samblikud, samblad,  linnud, loomad, putukad). Park on hea õpikeskkond teema lõimimiseks taimekoosluste, looduskaitse ja teiste õppeainetega. Märksõnadeks on mõisted: puud, taimed, samblad, samblikud, kanal, loss, iluaed, muuseum.
Maksumus: Kokkuleppel vastavalt kestvusele