back to nature

Keskkonnaameti poolt väljatöötatud õppeprogrammid ja töölehed (koostajad Asta Tuusti, Sirje Aher, Georg Aher, joonistused Elen Apsalon, Daiga Seglina)

slaidiprogramm (autorid Sirje ja Georg Aher)

  • Sisalikuretk rabas (I kooliaste) juhend, tööleht, puubingo
  • Uurime raba (II-III kooliaste) juhend, tööleht, kaelakaardid
  • Bioloogiatund rabas (gümnaasium) juhend ja tööleht

Venekeelsed õppematerjalid:

Методический материал для занятий

  •  "Поход ящерицы по верховому болоту” (начальная школа) программа, рабочий лист, древесное бинго
  • „Исследуем верховое болото” (oсновная школа) программа, рабочий лист, бейджи
  • „Урок биологии на верховом болоте” (средняя школа), программа, рабочий лист

Доп. информация:

 Projekti toetasid: Eesti-Läti programm ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Язык:

Эстонский язык
русский язык

Целевая группа:

1-3 классы I школьная ступень
4-6 классы II школьная ступень
7-9 классы III школьная ступень
Гимназия

Прямой контакт:

Автор материала:

Keskkonnaamet 2010

Формат:

рабочий лист

Ключевые слова:

Связанные файлы:

Autor:
Keskkonnaamet
raba_esitlus_Hared.ppt(30.77 МБ)
Autor:
Keskkonnaamet
Tooleht3_Sissi_juhend.pdf(363.87 КБ)
Autor:
Keskkonnaamet
Tooleht_Sissi__trykk.pdf(5.3 МБ)
Autor:
Keskkonnaamet
Puubingo.pdf(754.32 КБ)
Autor:
Keskkonnaamet
Programm_Uurime_raba.pdf(1.71 МБ)
Autor:
Keskkonnaamet
Tooleht_Uurime_raba.pdf(2.31 МБ)
Autor:
Keskkonnaamet
Kaelakaardid_1.pdf(4.51 МБ)
Autor:
Keskkonnaamet
Programm_bioloogiatund.pdf(373.48 КБ)
Autor:
Keskkonnaamet
Tooleht_bioloogiatund.pdf(1.33 МБ)
Autor:
Keskkonnaamet
Pr_Sissi_RUS.doc(364.5 КБ)
Autor:
Keskkonnaamet
Tleht3_Sissi_RUS.pdf(826.07 КБ)
Autor:
Keskkonnaamet
Puubingo_RUS.pdf(826.72 КБ)
Autor:
Keskkonnaamet
Pr_RUS_1.doc(331.5 КБ)
Autor:
Keskkonnaamet
Tleht_RUS_pohikool.pdf(1.14 МБ)
Autor:
Keskkonnaamet
Kaelakaardid_RUS.pdf(4.52 МБ)
Autor:
Keskkonnaamet
P2_RUS1.doc(1.05 МБ)
Autor:
Keskkonnaamet
Tleht2_Rus.pdf(1.31 МБ)

Центр:

Лицензия:

lihtlitsents

Последнее обновление:

01.09.2020