Metsaelu_talu_lapsed

Õppeprogramm tutvustab peamisi taluloomi ja -linde: liigid ja tõud, eri soost loomade nimetused, iseloomulikud tunnused ja kehaosade nimetused, loomade roll inimeste elus, loomade vajadused. Õpilased loovad vahetu kontakti loomadega ja saavad osaleda lihtsamates talutöödes (loomade toitmine, munade korjamine, poni harjamine jm).

Отношение к учебной программе:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Результат учебы:

Õpilane
1) oskab käituda loomade juuresolekul;
2) tunneb erinevaid koduloomi ja –linde, teab nende nimetusi, kehaosi;
3) teab erinevate koduloomade rolli minevikus ja tänapäeval;
4) oskab nimetada koduloomade vajadusi;
5) mõistab, et loomadel on õigus heale kohtlemisele, on empaatiline ja hooliv;
6) hindab loomade pidamisel tehtavad tööd ja inimesi, kes seda teevad;
7) teab toidu, riiete jms tooraineid ja nende päritolu, väärtustab toitu ja säästlikku tarbimist;
8) oskab teha meeskonnatööd;
9) on valmis abistama erinevates talutöödes.

Междисциплинарная интеграция:

Seos õppekavaga: (alus- või üldhariduskooli õppekava aine ja teema/d, üldpädevused ja keskkonnahariduslikud väärtused): Õppeprogramm vastab Põhikooli riikliku õppekava üldpädevusele kultuuri- ja väärtuspädevus ja Põhikooli riikliku õppekava läbivale teemale keskkond ja jätkusuutlik areng.

Inimese ja looduskeskkonna vaheliste seoste käsitlemine: programm suurendab empaatiat ja hoolivust kõige elava suhtes, talus toimtakse võimalikult loodussõbralikult, arvestatakse väga kõigi loomade heaoluga, õpilased saavad teada, kuidas sõltub inimene loomadest ja vastupidi.

Методы:

Vahendid rühmatööks: taluloomad, nende toit ja hooldusvahendid, erinevad näidised (munad, villad, hobutööriistad),

Vahendid individuaaltööks: loomadelt pärinevast toorainest valmistatud tooted

Руководство для учителя:

Õpetaja ülesanded: selgitada juba eelnevalt loomade läheduses käitumise reegleid (järgnemine juhendajale ja juhendajate korralduste tähelepanelik jälgimine, rahulik ja vaikne hääl). Õpilased peavad olema riides ilmale vastavalt (programm toimub välitingimustes), jalga kummikud või paksu tallaga nahast jalanõud (palun mitte kanda kangast pealsetega tennised, kuna muru on hommikuti alati niiske).

Целевая группа:

1-3 klass I kooliaste

Продолжительность:

3 x 45min

Размер группы:

24

Время проведения:

Kevad
Suvi
Sügis

Цена:

140€

Место проведения:

Metsa talu Tartu vallas (12 km kesklinnast)

Место исполнения:

58.450908395462, 26.791361638916

Язык:

Eesti keel
Inglise keel

Длинное описание:

Tegevused:

 1. Sissejuhatus (10 min): loomadega suhtlemisel ja ringiliikumisel kehtivate reeglite tutvustamine, lühike talu tutvustus.
 2. Töö käik:
  1. Talu loomade- ja lindudega tutvumine (60 min):
 • Koerad-kassid. Erinevate koeratõugude roll inimeste abistamisel.
 • Kodulinnud: millised tunnused eristavad linde ja loomi; kehaosade nimetused (hari, lokuti, kannused jm.), munemine, haudumine. Lindude erinevad kohastumused (erinevad nokad, erinevad jalad). Mäng erinevate linnuliikide munade õppimiseks (rühmatöö). Linde saab katsuda ja toita. Munade otsimine pesadest.
 • Koduloomad: Tutvumine lammaste, kitsede, küülikute, veiste ja ponidega, tõunimed. Milline on olnud nende loomade roll ajaloos ja milline on see tänapäeval. Kuidas nimetame eri soost loomi; kehaosade nimetused (sõrad, kabjad, lakk jm.). Kõiki loomi saab paitada ja toita. Näidised: lambavill, hobuse raud, lüpsisimulaator, looreha jms. Teatevõistlus puuhobustega, allüürid.
  1. Individuaaltöö. „Poemäng“ (15 min): letil on valik erinevaid tooteid, mille tooraine on pärit koduloomadelt. Iga õpilane „ostab“ ühe toote ja selgitab välja, millega tegu ja mis loomalt see on saadud. Tutvustab oma toodet teistele.
  2. Rühmatöö (30 min). Loomade vajadused: vesi, toit, varjualune, harjamine, koristamine, loomade-lindude eest õigesti hoolitsemise tähtsus. Iga meeskond saab omale ühe looma, keda toita ja looma menüü. Õpilased komplekteerivad söödad ja tutvustavad ka teistele oma looma menüüd.
 1. Kokkuvõte (20 min): kordamisring (täringumäng, magnettahvel erinevate loomadega, koeratrikid vm.), tagasiside, soovi korral loomadest fotode tegemine.  

 

Tagasiside ja hindamine: Õpilased saavad tagasisidet anda kordamisringis (mis meelde jäi/ mis meeldis), õpetajad annavad tagasisidet suuliselt ja külalisteraamatusse.

Последнее обновление:

15.04.2021