rähn

Lasteaias läbiviidav keskkonnahariduslikus õppeprogrammis tutvustatakse kodumaiste metsloomade elu ja kohastumusi erinevatel aastaaegadel. Läbi jutustatud lugude, mõistatuste, küsimuste ja mängude õpivad lapsed arutlema ja üldistusi tegema. 

 

Отношение к учебной программе:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Результат учебы:

1) tutvub mänguliselt, kasutades erinevaid meeli, mitme looma- ja taimeriigi esindajaga ja väärtustab elurikkust;
2) mõistab loomade seoseid ümbritseva keskkonnaga ning inimese mõju loodusele;
3) saab lihtsate näidete põhjal aru põhjus-tagajärg seostest;
4) tunneb looduse vastu huvi ja on positiivse suhtumisega ning käitub looduses vastutustundlikumalt;
5) kasutab oma loovust ja fantaasiat tegevustes ning ülesannete lahendamisel.

Междисциплинарная интеграция:

5.ptk, § 17 Valdkond „Mina ja keskkond“ sisu 2) looduskeskkond: kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju loodusele

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps: 1) väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;  2) märkab nähtusi ja muutusi looduses.

Методы:

Meetodid:

1) interaktiivne jutustus, arutlused lastega,

2) loodushariduslik mäng,

3) rühmatöö.

Programmis kasutatakse materjale loodusmuuseumi õppekogudest ning spetsiaalselt selle programmi jaoks tehtud ja kogutud materjale (loomanahkade komplekt koos pildimaterjaliga, suur-kirjurähni ja metsnugise topised, rähni munade ja keele mulaažid, sinilille seemned ja päris sipelgaid luubiga uurimiseks).

Руководство для учителя:

Palume õpetajal programmis osaleda ning toetada programmi läbiviijat ja lapsi.

Ruumis peaksid olemas olema liigutatavad lauad ja toolid või matid põrandal, millel lapsed saaksid istuda. Ruum võiks olla nii suur, et saame seal veidi ka ringi liikuda.

Целевая группа:

Lasteaed

Ключевые слова:

Продолжительность:

1 tund

Размер группы:

24

Время проведения:

Aastaringselt

Цена:

110€

Доп. информация:

110€ üks programm, väljaspool Tallinna asuvatele lasteaedadele lisandub transpordi tasu 

Место проведения:

Lasteaed, siseruumid

Исполнитель программы:

Ly Vetik

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

Programm toimub lasteaias. Lasteaia ruumidesse luuakse 4 loodusmuuseumi õppekogudel põhinevat interaktiivset tegevuskeskust, mille juurde kuuluvad õppematerjalid ja -vahendid. Programmi viib läbi loodusmuuseumi õpetaja. 

Programmi sissejuhatavas osas toimub lühike tutvumismäng ja iga õpilane saab endale erineva looma pildiga kaelasildi, mille abil toimub gruppidesse jagunemine. Igas keskuses lahendatakse küsimus: mis erinevatel aastaaegadel looduses toimub, kuidas see loomi ja taimi mõjutab ja mida nad teevad, et hakkama saada läbi jutustuste, arutluste, rühmatööde.

Õppeprogrammi lõpetab õpilaste loovust arendav tagasiside mäng, millega kinnistatakse varem kuuldut nähtut.

Последнее обновление:

25.02.2021