placeholder

Õppeprogramm koosneb fotodest, loodushäältest ja tutvustavast tekstist, mida loeb Fred Jüssi. Programmi kestus on 23 minutit. Elupaigatüübid on õppematerjalis esitatud sarnaste rühmadena: rannikuelupaigad, mageveekogud, nõmmed, liivikud ja kadastikud, rohumaad, sood, paljandid ja koopad, metsad. Iga elupaigatüüp kannab loodusdirektiivis koodi, tärniga selle juures tähistatakse esmatähtsaid elupaiku. 

Доп. информация:

Keskkonnaameti tellimusel ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastamisel valminud Eesti elupaigatüüpe tutvustavat õppeprogramm "Eestimaa loodusväärtused -- Euroopa tähtsusega elupaigatüübid Eestis".

Язык:

Eesti keel

Целевая группа:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Автор материала:

Sven Začek   

Формат:

Video

Последнее обновление:

12.08.2020