placeholder

Õppeprogramm koosneb fotodest, loodushäältest ja tutvustavast tekstist, mida loeb Fred Jüssi. Programmi kestus on 23 minutit. Elupaigatüübid on õppematerjalis esitatud sarnaste rühmadena: rannikuelupaigad, mageveekogud, nõmmed, liivikud ja kadastikud, rohumaad, sood, paljandid ja koopad, metsad. Iga elupaigatüüp kannab loodusdirektiivis koodi, tärniga selle juures tähistatakse esmatähtsaid elupaiku. 

Lisainfo:

Keskkonnaameti tellimusel ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastamisel valminud Eesti elupaigatüüpe tutvustavat õppeprogramm "Eestimaa loodusväärtused -- Euroopa tähtsusega elupaigatüübid Eestis".

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Otsekontakt:

Materjali autor:

Sven Začek   

Formaat:

Video

Seotud failid:

Autor:
Keskkonnaamet
Eestimaa_loodusvaartused.pdf(93.13 KB)

Viimati uuendatud:

12.08.2020