aasta muld voldik
  • Erodeeritud mullad moodustavad u 1,2% kogu Eesti maafondist, suurem on nende osakaal põllu- majandusmaal (u 3,1%).
  • Rohkesti leidub neid Otepää, Haanja ja Karula kõrgustikul, samuti Kagu-Eesti lavamaal (Tartu, Põlva, Vastseliina), vähemal määral Sakala kõrgus- tiku ümbruses (Viljandi, Abja, Tõrva) ja Pandivere kõrgustikul.
  • Maastikus on nad kõrvuti reljeefi madalamatel osadel asuvate deluviaalmuldadega ning erodeerumata leostunud, leetjate, näivleetunud ja leetunud muldadega. Reljeefi madalamatelt osadelt võib leida ka glei- ja madalsoomuldasid.
  • Kuna Lääne-Eestis ja saartel on Eesti keskmisest rohkem liiv- ja turvasmuldi ning ilmad tuulisemad, on seal tuuleerosiooni all kannatavate maade osa- kaal Eesti keskmisest suurem.

Доп. информация:

Tekst: Enn Leedu, Alar Astover Fotod: Alar Astover, Maa-amet (aerofoto) Kaart: Priit Penu, Tambet Kikas Väljaandja: Eesti Maaülikool, 2019

Язык:

Eesti keel

Целевая группа:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Автор материала:

Enn Leedu, Alar Astover Eesti Maaülikool, 2019

Формат:

Voldik

Ключевые слова:

Последнее обновление:

22.05.2020