aasta muld voldik
  • Erodeeritud mullad moodustavad u 1,2% kogu Eesti maafondist, suurem on nende osakaal põllu- majandusmaal (u 3,1%).
  • Rohkesti leidub neid Otepää, Haanja ja Karula kõrgustikul, samuti Kagu-Eesti lavamaal (Tartu, Põlva, Vastseliina), vähemal määral Sakala kõrgus- tiku ümbruses (Viljandi, Abja, Tõrva) ja Pandivere kõrgustikul.
  • Maastikus on nad kõrvuti reljeefi madalamatel osadel asuvate deluviaalmuldadega ning erodeerumata leostunud, leetjate, näivleetunud ja leetunud muldadega. Reljeefi madalamatelt osadelt võib leida ka glei- ja madalsoomuldasid.
  • Kuna Lääne-Eestis ja saartel on Eesti keskmisest rohkem liiv- ja turvasmuldi ning ilmad tuulisemad, on seal tuuleerosiooni all kannatavate maade osa- kaal Eesti keskmisest suurem.

Lisainfo:

Tekst: Enn Leedu, Alar Astover Fotod: Alar Astover, Maa-amet (aerofoto) Kaart: Priit Penu, Tambet Kikas Väljaandja: Eesti Maaülikool, 2019

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Otsekontakt:

Materjali autor:

Enn Leedu, Alar Astover Eesti Maaülikool, 2019

Formaat:

Voldik

Kirjeldavad märksõnad:

Seotud failid:

Author:
Eesti Maaülikool
Aasta_muld_2020_voldik_veeb.pdf(1.16 MB)

Viimati uuendatud:

22.05.2020