placeholder

Koonga Põhikooli projekti "Biootiliste ja abiootiliste tegurite mõju Devoni liivakivile" teostamise käigus valminud õppematerjalid.

Projektiga seotud materjalid on leitavad SIIT.

Язык:

Eesti keel

Целевая группа:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Автор материала:

Hele Nööri

Формат:

Tööleht

Ключевые слова:

Лицензия:

lihtlitsents

Последнее обновление:

11.08.2020